سنتز نانوذرات مغناطیسی برای حذف آلاینده‌های آلی

نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 به روشی مناسب، ساده، تکرارپذیر و با توانایی سنتز در مقیاس‌های بالا برای کاربرد در حذف انواع آلاینده‌های آلی و معدنی در دانشگاه تربیت مدرس سنتز شد.

نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 به روشی مناسب، ساده، تکرارپذیر و با توانایی سنتز در
مقیاس‌های بالا برای کاربرد در حذف انواع آلاینده‌های آلی و معدنی در دانشگاه تربیت
مدرس سنتز شد.

یکی از روش‌های استخراج و جداسازی، استفاده از نانوذرات مغناطیسی برای تغلیظ و
جداسازی یا حذف حجم بالایی از انواع آلاینده‌های آلی و معدنی است.

مزیت استفاده از نانوذرات مغناطیسی، این است که نانوذرات مغناطیسی با استفاده از یک
میدان مغناطیسی خارجی جذب می‌شوند که این خاصیت آنها را برای استخراج نمونه در
آنالیز شیمیایی مفید می‌سازد، زیرا هیچ نیازی به سانتیریفیوژ کردن و فیلتراسیون
نمونه بعد از استخراج نیست.

دکتر یدالله یمینی، استاد شیمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد
ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو گفت: «این نانوذرات مغناطیسی، می‌توانند به عنوان جاذبی
جدید در استخراج و اندازه‌گیری آنالیت‌های (مواد مورد تجزیه) گوناگون و همچنین در
حذف بهینه‌ی آلاینده‌ها استفاده شوند».

دکتر یمینی و همکارانش موفق به طراحی راکتوری مناسب برای سنتز نانوذرات مغناطیسی
Fe3O4 به روش هم‌رسوبی شده‌اند و توانستند سطح نانوذرات را به منظور استخراج و حذف
آلاینده‌ها اصلاح کنند. همچنین مقادیر ناچیز یون‌های فلزی و داروها را در محیط‌های
آبی و نمونه‌های بیولوژیکی استخراج و اندازه‌گیری کرده‌اند. در نهایت هم به طور
موفقیت‌آمیزی، یون‌های فلزی و رنگدانه‌ها را از پساب‌های صنعت نساجی حذف کرده‌اند.

دکتر یمینی در پایان اظهار داشت: «در حال حاضر امکان سنتز نانوذرات مغناطیسی خالص
یا پوشش داده شده با سیلیکا در مقیاس بالا وجود دارد. همچنین گروه تحقیقاتی ما
آماده‌ی طراحی جاذب‌های مناسب برای حذف آلاینده‌ها از خروجی صنایع علاقمند و متقاضی
است».

جزئیات این پژوهش -که با همکاری آقای محمد فرجی، خانم الهام طهماسبی و آقای
علی‌اصغر رجبی انجام شده،- در مجله‌ی Journal of the Iranian Chemical Society (جلد
۷، صفحات ۱۴۴- ۱۳۰، سال ۲۰۱۰)
منتشر شده‌است.