عملکرد حمایت ستاد نانو از اشتغال متخصصان نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در راستای تسهیل استخدام متخصصان نانو در نهادهای فعال یا علاقمند به فعالیت در فناوری نانو، اجرای طرح حمایت از اشتغال متخصصان فناوری نانو را از ابتدای سال ۱۳۸۸ آغاز نموده است.

عملکرد حمایت ستاد از اشتغال متخصصان نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در راستای تسهیل استخدام متخصصان نانو در نهادهای فعال یا علاقمند به فعالیت در فناوری نانو، اجرای طرح حمایت از اشتغال متخصصان فناوری نانو را از ابتدای سال ۱۳۸۸ آغاز نموده است. به موجب این طرح، مراکز فعال در زمینه فناوری ‌نانو در صورت استخدام متخصصان فناوری نانو، از حمایت ستاد در پرداخت حقوق شاغلان بهره‌مند می‌شوند. این حمایت در سه مرحله چهارماهه پرداخت می‌شود.

میزان این حمایت عبارت است از:

 رشته تحصیلی

 میزان حمایت در هر ماه (ریال)

کارشناسی ارشد علوم و فناوری نانو

 ۳,۲۵۰,۰۰۰

کارشناسی ارشد سایر رشته‌ها با پایان نامه نانو

 ۲,۵۰۰,۰۰۰

دکتری علوم و فناوری نانو

 ۵,۲۰۰,۰۰۰

دکتری سایر رشته‌ها با پایان نامه نانو

 ۴,۰۰۰,۰۰۰

 

تاکنون ۹۴ درخواست حمایت اشتغال از نهادهای فعال در زمینه فناوری نانو به ستاد ارسال شده است که بعد از بررسی از این تعداد، ۷۲ درخواست مورد حمایت قرار گرفته است. این حمایت‌ها به ۴۴ نهاد که فارغ التحصیلان رشته‌های فناوری نانو یا فارغ التحصیلان سایر رشته‌های دارای پایان نامه مرتبط با فناوری نانو را استخدام نموده اند، اختصاص یافته است. ۲۱ شرکت تولیدی، ۱۱ دانشگاه، ۳ پژوهشگاه، ۳ آزمایشگاه فناوری نانو و ۶ شرکت خدماتی، از جمله مراکزی هستند که از حمایت اشتغال بهره‌مند شده‌اند.

از مجموع ۵۰ نفر استخدام شده در این نهادها، ۴۱ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۹ نفر دارای مدرک دکتری بوده‌اند. همچنین ۳۱ نفر از افراد حمایت شده در گروه تحصیلی فنی و مهندسی، ۸ نفر از گروه علوم تجربی، ۸ نفر از گروه علوم پایه و ۳ نفر از گروه علوم انسانی تحصیل کرده‌اند.

دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های فناوری نانو، شرکت‌های فناوری نانو مستقر در مراکز رشد، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های خدمات فناوری، شرکت‌های خدمات آموزش و رسانه‌ها، شرکت‌های تولیدی فناوری نانو، نهادهای دولتی و سایر مراکز فعال یا علاقمند به آغاز فعالیت در زمینه فناوری نانو مشمول این حمایت می‌شوند. این مراکز برای بهره‌مندی از حمایت اشتغال، باید متخصصان نانو را به طور تمام وقت استخدام نموده و آنها را بیمه نمایند.

لازم به ذکر است نهادهای فعال و یا علاقمند به فعالیت در فناوری نانو می‌توانند برای انتخاب و جذب نیروهای مورد نیاز خود و استفاده از طرح حمایت از اشتغال ستاد به پایگاه اطلاع رسانی اشتغال فناوری نانو به نشانی http://talent.nano.ir مراجعه نمایند.