بهینه‌سازی روش تولید نانوذرات روی در دانشگاه صنعتی اصفهان

پژوهشگران دانشکده‌ی مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، موفق به بهینه‌سازی روش سنتز نانوذرات روی شدند.

پژوهشگران دانشکده‌ی مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، موفق به بهینه‌سازی روش سنتز نانوذرات روی شدند.

روش چگالش بخار تعلیق الکترومغناطیسی یکی از زیرمجموعه‌های روش‌های چگالش از فاز بخار است که برای تولید نانوذرات و ذرات زیرمیکرونی فلزات، آلیاژها و ترکیبات اکسیدی به‌کار می‌رود.

مهندس مجید وقایع‌نگار، در پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خود، به بررسی و بهینه‌سازی متغیرها و عوامل تعیین‌کننده در روش چگالش بخار تعلیق الکترومغناطیسی جهت تولید نانوذرات روی پرداخته‌است.

مهندس وقایع‌نگار در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو، در رابطه با نتایج بررسی‌ها گفت: «چگالش ذرات روی در فشار‌های کمتر از یک اتمسفر، منجر به تولید ذراتی با میانگین اندازه‌ی کمتر و توزیع اندازه‌ی باریک‌تر نسبت به شرایط اتمسفری شد. میانگین اندازه ذرات چگالش شده در گاز Ar در فشار ۳۰۰ mmHg برابر ۱۰۷±۵nm گردید درصورتی‌که استفاده از گاز He-20%Ar در فشار ۳۰۰ mmHg منجر به تولید ذراتی با میانگین اندازه ۳۹/۵±۲/۷nm شد. همچنین پیک‌های الگوی پراش پرتوی ایکس نانوذرات، به خوبی با پیک‌های مشخصه‌ی روی مطابقت داشت و بیانگر تولید مستقیم نانوذرات بلوری بود».

وی تک‌مرحله‌ایی بودن فرایند تولید، سرعت تولید بالاتر، خلوص بالای محصول، توانایی تولید به صورت پیوسته را از مزایای این روش نسبت به روش‌های دیگر چگالش از فاز بخار عنوان کرد.

جزئیات این پژوهش –که با راهنمایی دکتر احمد کرمانپور، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتر محمدحسن عباسی، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و همکاری مهندس حسن قاسمی‌یزدآبادی، دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد، انجام شده- در مجله‌ی “Advanced Powder Technology” (جلد ۲۱، صفحات ۵۶۳-۵۵۶، سال ۲۰۱۰) منتشر شده‌است.