تمجید یونسکو از شرکت سوکار کشور آذربایجان

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (UNESCO)، از نمایندگان شرکت سوکار(SOCAR) کشور آذربایجان به‌خاطر مشارکت در توسعه کاربردهای مختلف علم و فناوری‌نانو تمجید کرده است.

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (UNESCO)، از نمایندگان شرکت سوکار(SOCAR) کشور آذربایجان به‌خاطر مشارکت در توسعه کاربردهای مختلف علم و فناوری‌نانو تمجید کرده است.

گروه تخصصی شرکت نفت دولتی جمهوری آذربایجان (سوکار)، به‌خاطر مشارکت در توسعه علم و فناوری‌نانو، مدال و دیپلم افتخار یونسکو را به خود اختصاص داده است. ایرینا بوکووا، رئیس یونسکو، این جایزه را به نمایندگان شرکت مذکور اعطا کرده است.

جمهوری آذربایجان،کشوری در منطقهٔ جغرافیایی قفقاز و در گذرگاه اروپا و آسیای جنوب غربی و در کنار دریای خزر است.

به گفته بوکووا، یونسکو متعهد به حمایت از توسعه مبانی دانش جدید و بهره‌برداری از مزایای آنها در کمک به توسعه‌ی کشورهای مختلف، به‌خصوص کشورهای در حال توسعه است. بوکووا خاطر نشان کرده است که ایجاد و اعطای چنین جوایزی، در حقیقت نشان دهنده شناخت یونسکو از نقش گسترده این حوزه نوظهور در حوزه اقتصاد، سلامت بشر و زندگی اجتماعی است.

جوایز فوق در چارچوب برنامه کمیسیون بین‌المللی مسوول توسعه علم و فناوری‌نانو برای دائره‌المعارف سیستم‌های حمایتی زیستی (EOLSS) که توسط نویسندگان یونسکو و EOLSS منتشر شده است، اعطا شد.

چندی پیش نیز یونسکو به دو دانشمند روسی و چینی به خاطر همکاریشان در توسعه علم و فناوری‌نانو مدال اعطا کرده بود.