موارد کلیدی مربوط به تعریف نانومواد

کمیته بین‌المللی انجمن شیمی (ICCA)، به‌تازگی سندی را منتشر کرده است که در چارچوب آن، موارد کلیدی‌ای که باید در زمینه تدوین مقررات در حوزه نانومواد تولیدی مدنظر قرار گیرند، تشریح شده است.

کمیته بین‌المللی انجمن شیمی (ICCA)، به‌تازگی سندی را منتشر کرده است که در چارچوب
آن، موارد کلیدی‌ای که باید در زمینه تدوین مقررات در حوزه نانومواد تولیدی مدنظر
قرار گیرند، تشریح شده است.

گزارش جدید از ۵ عنصر اصلی مربوط به تدوین مقررات در زمینه نانومواد تولیدی حمایت
کرده است.

فناوری‌های ابداعی‌ای نظیر فناوری‌نانو و نانومواد تولیدی پتانسیل بهبود کیفیت
زندگی، افزایش مزایای محیط زیست و بهبود پیشرفت‌های اجتماعی را دارد.

برای افزایش شفافیت و سازگاری مربوط به اصطلاح نانومواد تولیدی، جهت استفاده در
موارد قانون‌گذاری، باید تعریف دقیقی از این مواد ارائه شود.

این تعریف نباید مبتنی بر پیش‌داوری بوده و باید منعکس کننده دامنه یا کاربرد مربوط
به مقررات مختلف یا هرگونه مجوز بالقوه‌ای که الزامات مربوط به نانومواد را تعیین
می‌کند، باشد.

بر اساس گزارش جدید، باید در تعریف قانونی نانومواد تولیدی، اصول کلیدی زیر رعایت
شود:

• مقررات موجودی که عموما بر مواد متکی بوده و بنابراین باید در فرایند تدوین
مقررات هر تعریفی بر مواد خاص جامد متمرکز شد؛

• این تعریف باید هر نوع شئ نانو که توسط سازمان استاندارد جهانی تعریف می‌شود را
پوشش دهد.

• ICCA به شدت از روش تمرکز بر وزن طرفداری می‌کند. وزن- درصد، معمولا در تمام
مقررات مربوط به مواد شیمیایی و فرایندهای آزمایش استفاده می‌شود.

با اتکا بر عناصر کلیدی فوق، ۵ عنصر کلیدی منسجم که مورد قبول صنایع شیمیایی جهانی
هستند و ICCA نیز از آنها برای تعریف نانومواد تولیدی با مقاصد قانون‌گذاری حمایت
کرده است، عبارتند از:

۱ – مواد جامد خاص؛

۲ – آگاهانه در مقیاس نانو تولید شوند؛

۳ – در برگیرنده اشیای نانو در ابعاد ۱ تا ۱۰۰ نانومتر باشند؛

۴ – توده و انباشته؛

۵ – با وزن مبتنی بر نقطه قطع یا wt.-%10 ، یا اشیای نانویی که توسط سازمان
استاندارد جهانی تعریف می‌شود، یا wt %50 ، یا توده‌ها یا انباشته‌های حاوی
نانواشیا.