تجهیز سردخانه‌های میوه و سبزیجات به نانوجاذب‌های اتیلن

صاحبان صنایع انبارداری از جمله سردخانه‌های میوه و سبزیجات، از نانوجاذب‌های ارائه شده در سمینارهای تکمیلی کاربرد فناوری نانو در کیفیت محصولات زراعی، استقبال کردند.

صاحبان صنایع انبارداری از جمله سردخانه‌های میوه و سبزیجات، از نانوجاذب‌های ارائه شده در سمینارهای تکمیلی کاربرد فناوری نانو در کیفیت محصولات زراعی، استقبال کردند.

این سمینارها برای سومین بار با عناوین «کاربرد فناوری نانو در کیفیت کیوی» و «کاربرد فناوری نانو در مدیریت کیفیت مرکبات» در روزهای ۲۱ و ۲۸ آبان ماه سال جاری، به‌وسیله‌ی شرکت زیست پژوهان خاورمیانه و با هدف افزایش سهم بازار و اطلاع رسانی در زمینه کاربرد هر یک از محصولات تولیدی شرکت، برگزار گردید.

از محصولات ارائه شده در این سمینارها می‌توان به ارائه دو مدل نانوجاذب برای سردخانه‌ها و نانوپوشش‌های میوه اشاره داشت. علاوه‌بر این، نمایش نحوه عملکرد این محصولات در باغاتی که پیش از این از این محصولات در آنها استفاده شده بود، از برنامه‌هایی بود که در حاشیه این سمینارها برگزار شد.

نصب نانوجاذب‌های اتیلن در محیط‌های نگهداری و کانتینرهای حمل میوه و سبزیجات باعث ماندگاری بیشتر میوه و سبزی می‌شود. از سویی ضایعات میوه و سبزیجات به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند. افزایش سرعت ۵ برابری جذب گاز اتیلن نسبت به محصولات مشابه خارجی از دیگر مزیت‌های نانوجاذب‌ها به شمار می‌رود.

همچنین با توجه به اینکه در این محصولات از زئولیت‌های طبیعی استفاده شده است بهای تمام شده این محصولات نسبت به نمونه‌های خارجی ارزانتر بوده و به همین نسبت در بازارهای داخلی و خارجی از مزیت رقابتی برخوردار است.

فروش ۶۵ دستگاه نانوجاذب و ۴۰ بسته نانوپوشش میوه جهت نصب در یخچال سردخانه‌ها و فروشگاه ها، از جمله دستاوردهای این دو سمینار بوده است. لازم به ذکر است، تولید نانوجاذب‌های اتیلن که فرآورده موادی چون زئولیت‌های طبیعی و مواد اکسنده اتیلن نظیر پرمنگنات پتاسیم است، به‌وسیله‌ی شرکت زیست پژوهان خاورمیانه از بهمن ماه ۱۳۸۷ آغاز شده است.