سرمایه‌گذاری انگلیس برای بررسی ملاحظات ایمنی فناوری‌نانو

کمیته راهبرد فناوری انگلیس با همکاری کمیته تحقیقات علوم فیزیک و مهندسی، به‌طور مشترک برای تشویق نوآوری در حوزه فناوری‌هایی که می‌توانند جنبه‌های ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی (EHS) بالقوه توسعه فناوری‌های نانومقیاس را بررسی کنند، مبلغ ۴۰۰ هزار پوند اختصاص داده‌اند.

کمیته راهبرد فناوری انگلیس با همکاری کمیته تحقیقات علوم فیزیک و مهندسی، به طور
مشترک برای تشویق نوآوری در حوزه فناوری‌هایی که می‌توانند جنبه‌های ایمنی، سلامت و
زیست‌محیطی (EHS) بالقوه توسعه فناوری‌های نانومقیاس را بررسی کنند، مبلغ ۴۰۰ هزار
پوند اختصاص داده‌اند.

این سرمایه‌گذاری، از مطالعات امکان‌سنجی با مدت زمانی ۳ ماهه حمایت کرده و هدف
اولیه این رقابت، ارتقای همکاری‌های کسب و کارها برای توسعه هرچه بیشتر برنامه‌های
خود در زمینه مسائل EHS علم و فناوری‌نانو در صحنه بین‌المللی است.

تمرکز اصلی این همکاری، شناسایی اولویت‌‌های مربوط به ملاحظات EHS و راهکا‌های آن
از دیدگاه کسب و کارهای انگلیسی در مقیاس جهانی است.

این رقابت از ۱۰ ژانویه سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز خواهد شد. شرکت‌های مختلف می‌توانند
درخواست‌های خود را به تنهایی یا با همکاری سایر شرکت‌ها و نهادهای دانشگاهی ارائه
کنند.

کمیته راهبرد فناوری انگلیس یک نهاد دولتی غیر اجرایی و کسب و کار محور است که هدف
آن ارتقای همکاری‌های تحقیقاتی، توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌ها و نوآوری‌هایی
است که منجر به توسعه کسب و کارهای انگلیسی می‌شوند.

کمیته تحقیقات علوم فیزیک و مهندسی (EPSRC) نیز یکی از سازمان‌های اصلی کشور انگلیس
برای تامین مالی تحقیقات مهندسی و علوم فیزیک است. این سازمان در سال جاری میلادی،
بیش از ۸۵۰ میلیون پوند در زمینه تحقیقات و ارتقای آموزش و توسعه فناوری‌های نوینی
نظیر فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری کرده است.