تجهیز دانشگاه‌ها به میکروسکوپ AFM

شبکه آزمایشگاهی ستاد توسعه فناوری نانو از خرید چندین دستگاه میکروسکوپ AFM از سوی مراکز دانشگاهی خبر داد. دانشگاه‌های صنعتی شریف، شهید بهشتی، علم و صنعت، صنعتی شیراز، نوشیروانی بابل و پیام نور یزد از جمله مراکز دانشگاهی هستند که اخیرا اقدام به تهیه میکروسکوپ AFM نموده‌اند.

تجهیز دانشگاه‌ها به میکروسکوپ الکترونی

شبکه آزمایشگاهی ستاد توسعه فناوری نانو از خرید چندین دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی AFM از سوی مراکز دانشگاهی خبر داد. دانشگاه‌های صنعتی شریف، شهید بهشتی، علم و صنعت، صنعتی شیراز، نوشیروانی بابل و پیام نور یزد از جمله مراکز دانشگاهی هستند که اخیرا اقدام به تهیه میکروسکوپ نیروی اتمی AFM نموده‌اند.

میکروسکوپ نیروی اتمی AFM به منظور توپولوژی سطوح و انجام تحقیقات از سلول‌های خورشیدی بیشتر از سوی گروه‌های شیمی فیزیک مراکز دانشگاهی استقبال شده است.

طبق گفته‌های مسئولین شرکت دانشیار کاوش، طی ۳ سال اخیر دستگاه‌های تولید شده به‌وسیله‌ی این شرکت با قیمتی در حدود ۴۰ میلیون تومان به فروش رسیده است. همچنین اخیرا میکروسکوپ نیروی اتمی AFM جدید این شرکت با قابلیت آنالیز نمونه‌های مایع از سوی دانشگاه شاهد با قیمتی بین ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان خریداری شده است.