محافظت از ابنیه مذهبی و تاریخی با پوشش‌های نانویی

سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی برای محافظت از سطوح دیوار امامزاده‌های واقع در سطح استان بدون تغییر ظاهر از نانوفام WP تولید شده به‌وسیله‌ی شرکت نیلی فام استقبال کرد.

محافظت از ابنیه مذهبی و تاریخی با پوشش‌های نانویی

سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی برای محافظت از سطوح دیوار امامزاده‌های واقع در سطح استان بدون تغییر ظاهر از نانوفام WP تولید شده به‌وسیله‌ی شرکت نیلی فام استقبال کرد.

به گفته  مهندس شایق مدیر بازرگانی شرکت نیلی فام، این نانوفام طی قراردادی به ارزش ۱۲-۱۰ میلیون تومان به سازمان میراث فرهنگی فروخته شده است و سازمان میراث فرهنگی در نظر دارد برای ترمیم سایر بناهای تاریخی، اقدام به خرید مجدد این محصول نماید.

نانوفام WP مایعی پایه آب است که به منظور آب بندسازی و محافظت طیف عظیمی از سطوح ساختمانی و صنعتی طراحی شده است. مسئول پروژه نانوفام در خصوص مکانیزم عمل این محصول گفت «از آنجائیکه ویسکوزیته این محصول بسیار شبیه به آب است، به راحتی می‌تواند به منافذ موئینه‌ای که مواد پلیمری یا الاستومری راهی در آن ندارد نفوذ کند.» وی همچنین در خصوص اثری که از این ماده بر روی سطح باقی می‌ماند توضیح داد «سطوح کار شده به‌وسیله‌ی نانوفام WP چه از لحاظ ظاهری و چه مکانیکی ثابت و بدون تغییر باقی می‌مانند».

همچنین مدیر بازرگانی این شرکت اذعان داشت، سازمان کنترل ترافیک نیز در نظر دارد برای رنگ آمیزی سطوح از پوشش‌های خودتمیز شونده نانو فام SC این شرکت که عملکرد آن بر اساس خواص فوتوکاتالیستی نانوذرات اکسید تیتانیوم استوار است، به عنوان نمونه در چند نقطه استفاده کند.