ششمین هم اندیشی نهادهای ترویجی برگزار شد

ششمین هم اندیشی نهادهای ترویجی فناوری نانو با حضور کارشناسان کارگروه ترویج ستاد، گروه‌های دانشجویی و شرکت‌های ترویجی، در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سال جاری در محل ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد. برگزاری مسابقه تجهیزات شناسایی فناوری نانو و اهمیت ترویج و آموزش فناوری نانو در بین دانشجویان از مهمترین محورهای مود بررسی در این جلسه بود.

ششمین هم اندیشی نهادهای ترویجی برگزار شد

ششمین هم اندیشی نهادهای ترویجی فناوری نانو با حضور کارشناسان کارگروه ترویج ستاد، گروه‌های دانشجویی و شرکت‌های ترویجی، در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سال جاری در محل ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد. برگزاری مسابقه تجهیزات شناسایی فناوری نانو و اهمیت ترویج و آموزش فناوری نانو در بین دانشجویان از مهمترین محورهای مود بررسی در این جلسه بود.

در ابتدای جلسه مهندس عالمی، مقدماتی در خصوص محورهای جلسه بیان کرد و سپس مهندس احمدوند، دبیر کارگروه ترویج ستاد، ‌در رابطه با ترویج تخصصی فناوری نانو صحبت‌هایی را عنوان کرد. احمدوند حرکت به سمت ترویج و آموزش کاربردی فناوری نانو را در صنایع مختلف، با توجه به آموزش‌های عمومی صورت گرفته امری ضروری دانست. تفکیک برگزیدگان مسابقه تجهیزات شناسایی بر مبنای تحصیل در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و انتخاب مراکزی که بیشترین ثبت نام را درمسابقه داشته‌اند به عنوان مرکز آزمون، از دیگر مواردی بود که حاضرین در جلسه پیرامون آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان جلسه، هر یک از گروه‌های دانشجویی، توانمندی‌ها و پیشنهادات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده بیان کردند. در همین راستا، ‌مؤسسه دارایی‌های فکری مدرس، به منظور برگزاری دوره‌های مالکیت فکری و پژوهشگاه ابن سینا به منظور برگزاری سمینار آموزشی و بازدید گروه‌های دانشجویی از پژوهشکده، اعلام آمادگی نمودند.

از گروه‌های دانشجویی حاضر دراین جلسه می‌توان به حضور دانشگاه‌های تربیت مدرس، اراک، امام خمینی قزوین، امیرکبیر، تربیت دبیر شهید رجایی، تفرش، تهران، سمنان، شیراز، صنعتی شریف، صنعتی همدان، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی گیلان، علوم پزشکی تهران، واحدهای دانشگاه آزاد اسلام شهر، فراهان، تهران جنوب، علوم تحقیقات، تهران شمال، تهران مرکز، کرج، گچساران، نراق، یزد، دانشگاه پیام نور تهران واحد گلستان و سیرجان و نیز پژوهشگاه ابن سینا اشاره داشت.

همچنین شرکت‌ نو اندیشان فناور نانو، به عنوان مجری برگزاری مسابقه تجهیزات و شرکت‌های نانوزیست فناوری آپادانا، ‌آتناتک، نانو بهراد اراک، بهره برداری نفت غرب و مؤسسه دارایی‌های فکری مدرس نیز به عنوان مراکز ترویجی فناوری نانو در این جلسه حضور داشتند.

شایان ذکر است، جلسات هم اندیشی نهادهای ترویجی هر سه ماه یک بار برگزار می‌گردد و هفتمین جلسه آن در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ برگزار خواهد شد.