سنتز نانوذرات هماتیت با ابعاد ۱۸ نانومتر در دانشگاه شهید باهنر کرمان

پژوهشگری از دانشگاه شهید باهنر کرمان، موفق به سنتز تک‌مرحله‌ای نانوذرات هماتیت بدون استفاده از تجهیزات پیچیده و مواد آلی شده‌است.

پژوهشگری از دانشگاه شهید باهنر کرمان، موفق به سنتز تک‌مرحله‌ای نانوذرات هماتیت بدون استفاده از تجهیزات پیچیده و مواد آلی شده‌است.
نانوذرات هماتیت به دلیل کاربرد در واکنش‌های کاتالیستی، تجهیزات الکترونیکی(از جمله نیمه‌رساناها و حسگرهای گازی)، صنایع رنگ و باتری‌های لیتیمی قابل شارژ مجدد، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته‌است.
مهندس اسماعیل دره‌زرشکی، عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی انرژِی و محیط زیست دانشگاه شهید باهنر کرمان، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو، در مورد چگونگی تهیه‌ی نانوذرات هماتیت گفت: «ابتدا نانوذرات مگ‌همایت را با روش رسوب شیمیایی تک‌مرحله‌ای در دمای محیط تولید نموده، سپس با انجام آنالیز TG-DSC دمای مورد نظر برای تولید نانوذرات هماتیت(α-Fe2O3ّ) از نانوذرات مگ‌همایت(γ-Fe2O3) را به‌دست آوردم. در نهایت هم با حرارت دادن نانوذرات مگ‌همایت در دمای ۵۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت یک ساعت، نانو‌ذرات هماتیت را تولید کردم».
کارشناس ارشد فراوری مواد معدنی، تولید نانوذرات هماتیت با میانگین ابعاد ۱۸ نانومتر را نتیجه‌ی اصلی پژوهش عنوان کرد و گفت: «عدم نیاز روش به‌کار رفته برای تولید نانوذرات هماتیت، به تجهیزات پیچیده و مواد آلی سمی از مزیت‌های این تحقیق نسبت به تحقیقات پیشین است».
گفتنی است که این پژوهشگر مدتی پیش نیز موفق به سنتز نانوذرات مگ‌همایت به روش ترسیب تک‌مرحله‌ای شده بود و نتایج این موفقیت را در مجله‌ی Materials Letters منتشر کرده بود.
مهندس دره‌زرشکی، نبود تجهیزات کافی از جمله دستگاه‌های مجهز بهVSM را مشکل کار خود بیان کرد.
این پژوهش در پژوهشکده‌ی انرژِی و محیط زیست دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شده‌است و جزئیات آن در مجله‌ی Materials Letters (جلد ۶۵، صفحات ۶۴۵-۶۴۲، سال ۲۰۱۱) منتشر شده‌است.