برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت کیفیت برای شرکت‌های دانش بنیان

کریدور خدمات فناوری تا بازار به منظور آموزش مفاهیم عمومی و تخصصی استاندارد ایزو به شرکت‌های دانش بنیان حوزه فناوری نانو با اولویت شرکت‌های مستقر در مراکز رشد، کارگاهی آموزشی تحت عنوان «استاندارد ISO9001: 2008» (مدیریت کیفیت) برگزار می‌کند.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت کیفیت برای شرکت‌های دانش بنیان

کریدور خدمات فناوری تا بازار به منظور آموزش مفاهیم عمومی و تخصصی استاندارد ایزو به شرکت‌های دانش بنیان حوزه فناوری نانو با اولویت شرکت‌های مستقر در مراکز رشد، کارگاهی آموزشی تحت عنوان «استاندارد ISO9001: 2008» (مدیریت کیفت) برگزار می‌کند.

این کارگاه آموزشی به مدت ۲۴ ساعت و طی سه روز برنامه ریزی شده است و مخاطبان آن را مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های دانش بنیان عضو پارک‌ها و مراکز رشد دانشگاهی تشکیل می‌دهد. گفتنی است تا کنون بیش از۵۰ شرکت از مجموعه‌هایی که به عنوان شرکت‌های دانش بنیان حوزه فناوری نانو در پارک‌ها و مراکز رشد دانشگاهی عضویت دارند، در کارگاه آموزشی «استاندارد ISO9001: 2008» ثبت نام نموده‌اند.

کریدور خدمات فناوری تا بازار تاکنون علاوه بر کارگاه‌های داخلی، ۲ کارگاه آموزشی در زمینه مالکیت فکری و اخذ مجوز محصولات نانو پزشکی برای آموزش شرکت‌های عضو، برنامه ریزی و اجرا کرده است که کارگاه استاندارد ایزو سومین برنامه آموزشی از همین نوع است.

شایان ذکر است این کارگاه آموزشی طی روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه برگزار می‌شود و در پایان آن به شرکت کنندگان، گواهینامه بین المللی از TUV آلمان اعطا خواهد شد.