ابزاری جدید برای تسریع تجاری‌سازی نانوزیست‌فناوری

مرکز نوآوری نانوزیست‌فناوری (COIN)، به تازگی پورتال اطلاعاتی جامع جدیدی با عنوان NanoBioConnect در حوزه نانوزیست‌فناوری راه‌اندازی کرده است.

مرکز نوآوری نانوزیست‌فناوری (COIN)، به تازگی پورتال اطلاعاتی جامع جدیدی با عنوان
NanoBioConnect در حوزه نانوزیست‌فناوری راه‌اندازی کرده است. COIN یک سازمان
غیرانتفاعی است ک هدف آن تسریع تجاری‌سازی نانوزیست‌فناوری و نانوپزشکی جهت کمک به
رشد اقتصادی و بهبود زندگی انسان‌ها است.

هدف COIN از راه‌اندازی پورتال NanoBioConnect، ارائه دانش‌نامه‌ای ارزشمند و مطمئن
در زمینه اطلاعات فناوری و کسب و کار مربوط به نانوپزشکی و نانوزیست‌فناوری نظیر
اطلاعات مربوط به افراد، منابع و دارایی‌های مرتبط است.

ماهیت غنی و باکیفیت این پورتال، سطح مبادلات و مشارکت را تسهیل کرده و تجاری‌سازی
محصولات نانوپزشکی و نانوزیست‌فناوری را بهبود می‌بخشد.

NanoBioConnec یک دانش‌نامه منحصر به فرد، قابل جستجو، با محتوای غنی و از عناصر
کلیدی برنامه مترقی COIN است. هدف از طراحی این پورتال، تسریع مدیریت نوآوری، توسعه
محصولات جدید و تجاری‌سازی در حوزه نانوزیست‌فناوری است.

برخی از خدمات پورتال جدید عبارتند از:

• ارائه اطلاعات به موقع، دقیق، منسجم و محوری در زمینه نانوزیست‌فناوری جهت مرتبط
کردن ایده‌ها با نیازهای بازار؛

• وضعیت فناوری‌های پلت‌فورم ایجاد شده یا در حال ظهور؛

• تشریح ساختار شرکت‌ها و فرصت‌های همکاری کوتاه‌مدت؛

• جزئیات مربوط به وضعیت دانشگاه‌های فعال در عرصه تحقیقات نانوزیست‌فناوری؛

• لیست تجهیزات ویژه؛

• اطلاعات مربوط به شرکت‌های زایشی از شرکت‌های مادر؛ و

• قراردادهای انتقال فناوری.

پایگاه داده NanoBioConnect ابزار قدرتمندی است که هدف از طراحی آن، پیش‌برد نوآوری،
توانمندسازی تحقیقات نانوزیست‌فناوری، توسعه و تجاری‌سازی محصولات نانوپزشکی و
نانوزیست‌فناوری و توسعه همکاری‌های صنعت و دانشگاه است.