برنامه راهبردی پیشگامی ملی فناوری‌نانوی آمریکا

برنامه راهبردی پیشگامی ملی فناوری‌نانو، چارچوبی است که فعالیت‌های فناوری‌نانوی سازمان‌های عضو NNI را تثبیت می‌کند.

پیشگامی ملی فناوری‌نانوی (NNI) ایالات متحده آمریکا، یک برنامه میان‌سازمانی دولت
فدرال برای هماهنگ کردن تحقیق و توسعه، ارتقای ارتباطات و فعالیت‌های مشترک در حوزه
علم، مهندسی و فناوری نانومقیاس است. NNI که از سال ۲۰۰۱ میلادی با همکاری ۸ سازمان
و وزارتخانه آغاز شده، در حال حاضر از فعالیت‌های منفرد و مشترک بیش از ۲۵ سازمان
فدرال، با مسوولیت‌های قانونی و نقش‌های مختلف تشکیل شده است.

۱۵ سازمان همکار، دارای بودجه‌های تحقیق و توسعه فناوری‌نانو بوده و از کل بودجه
NNI سهم دارند. بهره‌برداری از ارزش کامل نوآوری‌های فناوری‌نانو به تحقیق و توسعه
بنیادی پایدار و تلاش‌های تجاری‌سازی، مبتنی است. در این راستا، ضروری است تا موانع
توسعه فناوری‌نانو کاهش یافته و اقدامات لازم برای انتقال نانوفناوری‌های نوظهور به
کاربردهای تجاری با ارزش فراهم شود. باید محققان، مربیان و تکنسین‌ها با مهارت‌های
میان‌رشته‌ای جدید تربیت شوند. بعلاوه در هر مرحله، باید متعهد به توسعه مسوولانه
این فناوی نوظهور باشیم. به دلایل ذکر شده، هماهنگی و همگرایی تلاش‌های توسعه بین
سازمان‌های دولتی، رشته‌های دانشگاهی، صنایع و حتی کشورها ضروری بوده تا از این
طریق مزایای اجتماعی و اقتصادی فناوری‌نانو کاملا محقق شوند.

برنامه راهبردی پیشگامی ملی فناوری‌نانو، چارچوبی است که فعالیت‌های فناوری‌نانوی
سازمان‌های عضو NNI را تثبیت می‌کند. این برنامه به دنبال تضمین هم‌راستایی پیشرفت‌ها
و کاربردهای فناوری‌نانو با رسالت سازمان‌های همکار و منافع ملی است. هدف برنامه
فوق، تسهیل تحقق چشم‌انداز NNI، از طریق تنظیم راهنما برای مدیران سازمان، مدیران
برنامه و جامعه تحقیقاتی فعال در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای سرمایه‌گذاری‌ها و
فعالیت‌های تحقیق و توسعه فناوری‌نانو است.

برنامه راهبردی جدید چارچوبی فراهم می‌کند که در قالب آن هر سازمان رسالت مربوط به
برنامه‌های فناوری‌نانوی خود را انجام داده و در عین حال بین فعالیت‌های بین‌سازمانی
هماهنگی پایدار ایجاد می‌کند.