پیش‌بینی بازار جهانی نقاط کوانتومی

پیش‌بینی رشد نمایی تقاضای بازار QD، عمدتا ناشی از صرفه اقتصادی تولید فعلی تولیدکنندگان فعال در این بخش است. بر اساس این روند، پیش‌بینی می‌شود که طی ۵ سال آینده، نقاط کوانتومی کلوییدال که در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم آنها ۱۰ هزار دلار است، به قیمت کیلویی ۲۵۰ دلار کاهش یابد.

شرکت الکترونیکس (Electronics)، یکی از شبکه‌های دانش و تحقیقات بازار صنعت
الکترونیک، به تازگی گزارشی با عنوان «نقاط کوانتومی: فناوری‌ها و بازارهای جهانی»،
منتشر کرده است.

از بین زیرمجموعه‌های نانومواد، نقاط کوانتومی (QDs) نسبت به سایر نانومواد بسیار
متفاوت است. در چارچوب گزارش جدید، مواد نقاط کوانتومی موجود ارزیابی شده و آینده
ممکن آنها نیز بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. اهداف اصلی گزارش جدید عبارتند از:

• ارزیابی وضعیت کنونی سنتز QDs؛

• شناسایی نقش‌آفرینان فعلی بازار که به دنبال بررسی رفتار نقاط کوانتومی هستند؛ و

• ارزیابی بازار بالقوه و واقعی QDs، بر اساس کاربرد، نوع بازار و درآمدهای برآوردی
بازار.

پیش‌بینی رشد نمایی تقاضای بازار QD، عمدتا ناشی از صرفه اقتصادی تولید فعلی
تولیدکنندگان فعال در این بخش است. بر اساس این روند، پیش‌بینی می‌شود که طی ۵ سال
آینده، نقاط کوانتومی کلوییدال که در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم آنها ۱۰ هزار دلار
است، به قیمت کیلویی ۲۵۰ دلار کاهش یابد.

کاربردهای فعلی و آتی QDs ، دامنه گسترده‌ای از بازارهای صنعتی نظیر: زیست‌شناسی و
زیست‌پزشکی؛ محاسبات و حافظه‌ها؛ الکترونیک و نمایشگرها؛ ادوات اُپتوالکترونیک
مانند LEDs و لیزرها؛ عناصر نوری مورد استفاده در مخابرات و کاربردهای امنیتی را
تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بر اساس گزارش فوق، ارزش بازار جهانی QDs در سال ۲۰۱۰ حدود ۶۷ میلیون دلار برآورد
می‌شود که پیش‌بینی می‌شود طی ۵ سال آینده با نرخ رشد ترکیبی ناخالص سالانه ۳/۵۸
درصد، تا سال ۲۰۱۵ به ۶۷۰ میلیون دلار برسد. این میزان، نشان دهنده افزایش ۱۰
برابری بازار این بخش است.

بیشترین رشد QDs در بخش‌های نظیر اُپتوالکترونیک، انرژی خورشیدی، اُپتیک و
الکترونیک خواهد بود. محصولات ویژه مبتنی بر QDs عبارتند از: لیزرها، حسگرها، حافظه‌ها،
نمایشگرها، پانل‌های خورشیدی نسل سوم و … خواهند بود.

متن کامل این گزارش به قیمت ۴۸۵۰ دلار از طریق نشانی قابل خریداری است.


http://www.electronics.ca/publications/products/Quantum-Dots:-Technologies-and-Global-Markets.html