تلاش تایلند برای توسعه آموزش فناوری‌نانو در هنرستان‌های فنی

مرکز ملی فناوری‌نانو (NANOTEC) و کمیسیون آموزش حرفه‌ای (VEC) کشور تایلند، به تازگی یادداشت تفاهم همکاری رسمی در خصوص اضافه شدن فناوری‌نانو به برنامه‌های آموزشی این کمیسیون، امضا کرده‌‌اند.

مرکز ملی فناوری‌نانو (“NANOTEC”) و کمیسیون آموزش حرفه‌ای (“VEC”) کشور تایلند، به
تازگی یادداشت تفاهم همکاری رسمی در خصوص اضافه شدن فناوری‌نانو به برنامه‌های
آموزشی این کمیسیون، امضا کرده‌‌اند. در چارچوب این تفاهم‌نامه، VEC و NANOTEC به
دنبال اجرای فعالیت‌هایی نظیر آموزش دانش‌آموزی، رقابت پروژه‌های دانش‌آموزی و
اضافه شدن فناوری‌نانو به دوره‌های آموزشی کمیسیون VEC هستند. هدف اصلی این یادداشت
تفاهم، افزایش آگاهی و دانش فناوری‌نانو دانش‌آموزان است.

به گفته سیری‌روگ سانگ ‌سیویلای، مدیر NANOTEC ، «نظام آموزش حرفه‌ای کنونی که بر
رویکرد آموزشی فنی و عملی تمرکز دارد، بستر لازم برای پذیرش سهل و آسان اطلاعات
فناوری‌نانو در برنامه‌های درسی را فراهم می‌کند. این اقدام، گام بزرگی برای افزایش
آگاهی عمومی مردم تایلند نسبت به توسعه علم و فناوری‌نانو محسوب می‌شود».

به گفته فان‌ساک روجاناکات، دبیر مرکز NANOTEC، «وظیفه اصلی دست‌اندرکاران فناوری‌نانوی
این کشور، آموزش و آماده سازی دانش‌آموزان برای رفع نیازهای بازار کار است». بر
اساس یادداشت تفاهم جدید، رشته‌های مختلف فناوری‌نانو در ۵ دوره هنرستان‌های فنی
قرار داده خواهند شد و تلاش می‌شود تا فناوری‌نانو نیز در رویدادهای علمی سالانه،
مدنظر قرار گیرد».

با توجه به اینکه در کشور تایلند بالغ بر ۴۱۵ هنرستان فنی دولتی با بیش از یک
میلیون دانش‌آموز و ۴۰۱ هنرستان فنی خصوصی با بیش از ۳۸۰ هزار دانش‌آموز فعالیت
می‌کنند، یادداشت تفاهم جدید، می‌تواند جامعه دانش‌آموزی وسیعی را در این کشور پوشش
دهد.

در حال حاضر در کشور تایلند، بیش از ۷۰ مربی فناوری‌نانو در قالب طرح آموزش مربیان
فناوری‌نانو (TTN) وجود دارند. این مربیان نقش مهمی در فعالیت‌های آموزشی مختلف این
یادداشت تفاهم جدید ایفا خواهند کرد.