همکاری محققان ایرانی و ایتالیایی در سنتز نانولوله‌های اکسید تیتانیوم

به‌تازگی گروهی از محققان دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری پژوهشگران دانشگاه پالرمو ایتالیا، موفق به سنتز نانولوله‌های اکسید تیتانیوم شدند.

به‌تازگی گروهی از محققان دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری پژوهشگران دانشگاه پالرمو
ایتالیا، موفق به سنتز نانولوله‌های اکسید تیتانیوم شدند.

نانولوله‌های اکسید تیتانیوم، نیمه‌رساناهایی با ساختمانی هم‌راستا و منظم هستند،
همچنین پایداری نوری و شیمیایی بالایی هم دارند. از این نانوساختارها در تجزیه‌ی
فتوالکتروشیمیایی آب، ساخت سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ و حسگرهای هیدروژن
استفاده‌ی فراوانی می‌شود.

دکتر سید شهاب میرآقایی، دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، در
زمینه‌ی مشخصه‌یابی خواص الکتروشیمیایی و فتوالکتروشیمیایی آرایه‌ی نانولوله‌های
اکسید تیتانیوم آندی فعالیت می‌کند.

وی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو گفت: «به منظور
شناخت کافی از ساختمان و خواص الکتروشیمیایی و فتوالکتروشیمیایی نانولوله‌های اکسید
تیتانیوم، تحقیقاتی را انجام داده‌ایم تا بتوانیم بستر مناسبی را برای استفاده از
این نانومواد در کاربردهای مختلف فراهم کنیم».

دکتر میرآقایی در رابطه با چگونگی ساخت این نانولوله‌ها گفت: «ابتدا نانولوله‌های
اکسید تیتانیوم را در محلول‌های آلی و آبی حاوی یون فلوئور به روش آندایزینگ ورق
تیتانیوم خالص در پتانسیل ثابت، تولید کردیم. سپس آندایزینگ مجددی را به منظور
پایدارسازی فصل مشترک فلز/ اکسید و بررسی علل و تاثیر تشیکل لایه‌ی سدکننده هنگام
آندایزینگ مجدد انجام دادیم».

وی نتیجه‌ی اصلی این تحقیق را «اثبات عدم چسبندگی نانولوله‌های ایجاد شده روی سطح
فلز تیتانیوم زیرلایه با استفاده از یک روش الکتروشیمیایی و فتوالکتروشیمیایی»
عنوان کرد.

دکتر میرآقایی با بیان این مطلب که «نانولوله‌های اکسید تیتانیوم در تولید
انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش آلودگی، بسیار موثر هستند»، افزود: «در ایران هنوز
استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر به دلیل ارزان بودن انرژی تولید شده از سوخت‌های
فسیلی جایگاه لازم را پیدا نکرده‌است و تجاری کردن این ایده حتی اگر از لحاظ فنی
بی‌نقص باشد، بدون در نظر گرفتن تقاضای بازار امکان‌پذیر نیست».

جزئیات این پژوهش که در قالب رساله‌ی دکتری آقای میرآقایی با همکاری دکتر فخرالدین
اشرفی‌زاده، دکتر کیوان رئیسی، دکتر مونیکا سانتاماریا و دکتر فرانچسکو دی‌کوارتو
انجام شده، در مجله‌یElectrochemical and Solid State Letters (جلد ۱۴، صفحات ۱۱-۸،
سال ۲۰۱۰) منتشر شده‌است.