همکاری بین‌المللی نیجریه برای توسعه نانوپزشکی در این کشور

کمیسیون ملی دانشگاه‌های (NUC) کشور نیجریه با موسسه لیزر، فتونیک و بیوفتونیک (ILPB) ایالات متحده آمریکا یادداشت تفاهم همکاری (MOU) برای توسعه یک مرکز تحقیقاتی مشترک بین‌المللی در زمینه نانوپزشکی در برخی از دانشگاه‌های نیجریه به امضا رساندند.

کمیسیون ملی دانشگاه‌های (NUC) کشور نیجریه با موسسه لیزر، فتونیک و بیوفتونیک (ILPB)
ایالات متحده آمریکا، یادداشت تفاهم همکاری (MOU) برای توسعه یک مرکز تحقیقاتی
مشترک بین‌المللی در زمینه نانوپزشکی در برخی از دانشگاه‌های نیجریه به امضا
رساندند.

بر اساس جزییات این یادداشت تفاهم، اولین گام این همکاری، اجرای برنامه فوق در
دانشگاه‌های منتخب NUC است. در مرحله دوم این برنامه، آموزش محققان نیجریه‌ای در
موسسه ILPB و توزیع تجهیزات لازم در دانشگاه‌های نیجریه انجام خواهد شد.

در سومین مرحله‌ی اجرای این یادداشت تفاهم،که انتظار می‌رود طی ۵ تا ۱۰ سال آینده
محقق شود، تعریف حوزه‌های تحقیقاتی مهم، تامین مالی کافی و آموزش نیروی انسانی
اثربخش انجام خواهد شد که انتظار می‌رود با اجرای این سه مرحله، مرکز جدید به یک
مرکز نحقیقاتی برتر در کشور نیجریه و دنیا تبدیل شود.

به گفته پرفسور پاراس پراس، استاد شیمی و پزشکی دانشگاه بوفالو (UB)، «دو حوزه
کاربردی مهم تحقیقاتی مرکز جدید، انرژی جایگزین و سلامت است».

به گفته فولارین اِروگ‌بوبو، رئیس و محقق گروه نیجریه‌ای استفاده از فناوری‌نانو در
زمینه سرطان، اولویت اصلی کشور نیجریه در عرصه فناوری‌نانو، نانوپزشکی است که در
زمینه‌های تشخیص و درمان بیماری‌ها و دارورسانی کاربرد دارد. بر اساس یادداشت تفاهم
جدید، بخشی از تحقیقات مرکز جدید بر تشخیص اولیه سرطان تمرکز خواهد داشت. مرکز
تحقیقاتی مشترک، موجب تغییرات گسترده، توسعه سریع کاربردهای پزشکی فناوری‌نانو و
توسعه زیرساخت‌های علمی در کشور نیجریه خواهد شد.