ضرورت تصویب مجدد پیشگامی ملی فناوری‌نانوی آمریکا در کنگره

از آنجایی که هدف از تصویب مجدد NNI ، ارائه راهنما و دستورالعملی برای NNCO، با توجه به خواسته‌های کنگره است، لذا فقدان چنین راهنما و دستورالعملی می‌تواند منجر به سوء برداشت شده و علاقه کنگره برای حمایت از NNI را در سال مالی جدید تحت تاثیر قرار دهد.

در روز ۲۸ دسامبر سال ۲۰۱۰ میلادی قانون احیای ایالات متحده آمریکا با عنوان «آمریکا
فرصت‌هایی را خلق می‌کند تا به طور چشمگیری برتری در فناوری، آموزش و علوم را ارتقا
دهد (COMPETES)»، جهت امضا به رئیس جمهور این کشور ارائه شد.

این لایحه در ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۰ به اتفاق آرا، توسط سنای این کشور تصویب شد. لایحه
جدید، در برگیرنده پیشگامی ملی فناوری‌نانوی (NNI) این کشور نبود. در این جلسه،
سخنگوی کمیته علم و فناوری کاخ سفید، اظهار کرد که نسخه‌ی سنایی این لایحه،
دربرگیرنده تصویب مجدد NNI نبوده است.

این تغییر قانونی‌گذاری جدید، دربرگیرنده خواسته‌ها یا انتظارات ذینفعان فناوری‌نانو
نبوده است. این امر بدین معنی است که NNI که چندی پیش، ده‌ سالگی خود را جشن گرفته
بود، از تصویب مجدد در سومین جلسه کنگره فرار کرده است.

در سال ۲۰۰۱ میلادی با دستور رئیس‌جمهور وقت آمریکا، NNI تشکیل گردید. این پیشگامی
توسط کمیته فناوری و مهندسی علوم نانومقیاس (NSET)، از کمیته‌های زیرمجموعه‌ی کمیته
ملی علم و فناوری (NSTC) مدیریت می‌شد. با تصویب قانون تحقیق و توسعه قرن ۲۱ در سال
۲۰۰۳، چارچوب سازمانی و قانونی رسمی برای NNI ایجاد شد و اداره هماهنگی ملی فناوری‌نانو
(NNCO) به عنوان دبیرخانه NSET تعیین گردید. در سال ۲۰۰۷ کنگره در چارچوب قانون
COMPETES، پیشگامی ملی فناوری‌نانوی آمریکا را مجددا تصویب نمود.

از سال ۲۰۰۸ میلادی مجلس نمایندگان تلاش می‌کنند قانون COMPETES را مجددا تصویب
نمایند. کنگره سال‌ها است که به دنبال تصویب مجدد NNI است. در کوتاه‌مدت و از نظر
عملیاتی، NNI در چارچوب قوانین و مقررات اصلی خود عمل کرده و عملیات آن محدودیت
زمانی نخواهد داشت.

عدم تصویب مجدد این پیشگامی در بلندمدت، ممکن است منجر به تهدید بیشتر و پیامدهای
نامطلوب شود. از آنجایی که هدف تصویب مجدد، ارائه راهنما و دستورالعملی برای
NNCO،با توجه به خواسته‌های کنگره است، لذا فقدان چنین راهنما و دستورالعملی می‌تواند
منجر به سوء برداشت شده و علاقه کنگره برای حمایت از NNI را در سال مالی جدید تحت
تاثیر قرار دهد.

برای تضمین پیشگامی آمریکا در حوزه فناوری‌نانو و حمایت کنگره از NNI ، این برنامه
حتما باید مجددا تصویب شود. در برخی از فروم‌های بین‌المللی ممکن است فقدان تصویب
مجدد این برنامه، دال بر کاهش توجه دولت به حفظ پیشگامی آمریکا در حوزه فناوری‌نانو
باشد.