برنامه تحقیقاتی ملی سوییس در حوزه نانومواد

کشور سوییس برنامه تحقیقاتی ملی جدیدی با عنوان «فرصت‌ها و ریسک‌های نانومواد» (NRP 64)،آغاز کرده است که هدف آن شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های نانومواد برای سلامت انسان و منابع زیست‌ محیطی و طبیعی است.

نانومواد منجر به انقلاب در حوزه‌های مختلفی نظیر پزشکی، سیستم‌های انرژی، محصولات
مصرفی و … خواهد شد. علی‌رغم پتانسیل گسترده این مواد، تولید، استفاده و معدوم
کردن آنها، دربرگیرنده ریسک‌هایی است که برای سلامت انسان و محیط زیست مضر است.

در این راستا، کشور سوییس برنامه تحقیقاتی ملی جدیدی با عنوان «فرصت‌ها و ریسک‌های
نانومواد» (NRP 64)،آغاز کرده است که هدف آن شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های نانومواد
برای سلامت انسان و منابع زیست‌ محیطی و طبیعی است.

از یک طرف نانومواد با داشتن ویژگی‌های منحصر به فرد، به توسعه و تولید محصولات
اثربخش‌تر و پیشرفته‌تر در زمینه‌های مختلفی مانند پزشکی، مواد شیمیایی، ذخیره داده‌ها
و … کمک خواهد کرد. از طرف دیگر، این مواد جدید با تمام خواص منحصر به فرد خود،
می‌توانند دربرگیرنده ریسک‌های گسترده‌ای باشند که باید مدنظر قرار گیرند.

با وجود توسعه و پیشرفت سریع نانومواد و افزایش گسترده محصولات مبتنی بر آنها در
بازار، بررسی اثرات زیست محیطی و سلامت این مواد نوظهور در مراحل اولیه خود قرار
دارد.

NRP 64 با اتکا بر راهکارهای زیر به دنبال پرکردن این شکاف است:

♦ کسب آگاهی در مورد نانومواد مهندسی شده، توسعه و استفاده از آنها و رفتار و ریسک‌های
مربوط به آنها؛

♦ توسعه روش‌ها و ابزارهایی برای پایش رفتار نانومواد و اثرات بالقوه آنها بر انسان
و محیط زیست؛

♦ توسعه ابزارهایی برای حداکثر کردن مزایای نانومواد و حداقل کردن ریسک‌های انسانی
و زیست محیطی آنها؛

♦ حمایت از توسعه و کاربرد ایمن و اثربخش فناوری‌های مبتنی بر نانومواد؛

♦ ارائه واقعیت‌های قانونی‌گذاری و روش‌های پردازش نانومواد به تصمیم‌گیران،
تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان آنها؛ و

♦ ارتقا و پایه‌گذاری دانش تخصصی و توانمندی‌های کشور سوییس در زمینه توسعه
نانومواد ابداعی و ارزیابی ریسک آنها.

NRP 64 در برگیرنده ۱۸ پروژه است که به سه گروه تقسیم‌بندی می‌شود:

۱٫ گروه یک، مربوط به کاربردهای پزشکی؛

۲٫ گروه دوم، اثرات زیست‌محیطی نانومواد؛ و

۳٫ گروه سوم، توسعه و استفاده از نانومواد ابداعی در حوزه‌های مختلف.