پیشگامی دانشگاه کانادایی در اجرای برنامه آموزشی نانوپروفسور

ارائه کنندگان برنامه‌ی آموزشی نانو پروفسور، به تازگی اعلام کرده‌اند که دانشگاه کالگاری (Calgary) در ایالت آلبرتای کانادا، اولین دانشگاه در سطح این کشور است که این برنامه آموزشی را در حوزه علوم نانو اجرا کرده است.

ارائه کنندگان برنامه‌ی آموزشی نانو پروفسور (NanoProfessor™)، از مجموعه‌ برنامه‌های
آموزشی شرکت NanoInk, Inc.® ، که بر آموزش علم و فناوری‌نانو تمرکز دارد، به تازگی
اعلام کرده‌اند که دانشگاه کالگاری (Calgary) در ایالت آلبرتای کانادا، اولین
دانشگاه در سطح این کشور است که این برنامه آموزشی را در حوزه علوم نانو اجرا کرده
است.

هدف دانشگاه کالگاری از اجرای برنامه آموزشی علوم نانو، فراهم کردن دانش کاری مربوط
به علم و فناوری‌نانو برای شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها و توسعه ابزارهای پیشرفته
مورد استفاده برای سنتز نانومواد است.

برنامه نانوپروفسور به دانشگاه کالگاری کمک می‌کند تا از طریق فراهم کردن ابزارها،
دوره‌های لازم و آزمایش‌های عملی، موجب ارتقای آگاهی دانشجویان، مهارت‌ها و تجربه‌های
واقعی مورد نیاز آنها برای موفقیت در صنعت در حال رشد فناوری‌نانو شود.

به گفته دیویدکرام، مدیر برنامه‌ی علوم نانوی دانشگاه کالگاری، این دانشگاه متعهد
است تا برای دانشجویان خود مبانی آموزشی ارزشمندی مبتنی بر اصول یادگیری نوین فراهم
کند. در این راستا، برنامه آموزشی نانو پروفسور، توانمندی‌های این دانشگاه را برای
ارائه تجارب یادگیری عملی برای دانشجویان خود ارتقا داده است. دانشجویان این
دانشگاه با کسب این تجربه عملی منحصر به فرد، مهارت‌های مورد نیاز برای موفقیت در
بازار کار به سرعت در حال رشد حوزه علم و فناوری‌نانو کسب کرده و دانش مورد نیاز در
حوزه‌هایی نظیر پزشکی، مواد، انرژی، الکترونیک، زیست‌فناوری و … را کسب می‌کنند.

نانو پروفسور برای پیشگامی‌های آموزشی فناوری‌نانو در دانشگاه‌ها، موسسات فنی و
سطوح دبیرستان بسیار مناسب است.