تسهیل در دسترسی صنعت خودروسازی کشور به مواد نانویی

طی تعاملات صورت گرفته بین ستاد توسعه فناوری نانو و گروه بهمن دیزل، ستاد توسعه فناوری نانو به عنوان واسطه بین گروه بهمن دیزل و شرکت‌ها و موسسات تولید‌کننده مواد اولیه نانویی، دسترسی این شرکت به مواد اولیه نانویی را تسهیل می‌بخشد.

طی تعاملات صورت گرفته بین ستاد توسعه فناوری نانو و گروه بهمن دیزل، ستاد توسعه فناوری نانو به عنوان واسطه بین گروه بهمن دیزل و شرکت‌ها و موسسات تولید‌کننده مواد اولیه نانویی، دسترسی این شرکت به مواد اولیه نانویی را تسهیل می‌بخشد.

 

به دلیل وجود وابستگی بین تمام بخش‌ها در تولید خودروی فرآوری شده با فناوری نانو، تولید انبوه این خودروها منوط به هماهنگی بین بخش‌های مختلف تولیدکننده مواد اولیه نانویی است. از این رو طی جلساتی، ستاد توسعه فناوری نانو، وظیفه معرفی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد اولیه فناوری نانو به گروه بهمن دیزل را برعهده گرفت.

 

مهندس پیله‌‌چی، کارشناس اداره مهندسی محصول گروه بهمن دیزل، در گفتگو با خبرنگار ستاد توسعه فناوری نانو در این‌باره گفت: «تاکنون تولید مینی‌بوس بهبود یافته با فناوری نانو در حد آزمایشی بوده است و اکنون با تعاملات صورت گرفته بین ستاد و گروه بهمن دیزل امیدواریم این خودرو به مرحله تولید صنعتی برسد».

 

گفتنی است، گروه بهمن دیزل با حضور خود در سومین جشنواره فناوری نانو درسال گذشته، توانست با ارائه مینی‌بوس (ISUZU)  بهبود یافته با فناوری نانو با نام تجاری سحر، گامی مثبت در صنعت خودروسازی بردارد. کاربرد فناوری نانو در شیشه، استفاده از رنگ‌های نانویی به عنوان عایق و به طور کلی استفاده از فناوری نانو در کلیه اجزای خودرو به طور مستقیم و غیرمستقیم، می‌تواند در کاهش هزینه نهایی تولید خودرو نسبت به کیفیت بدست آمده آن، نقش مهمی داشته باشد.