دیدگاه BfR آلمان در خصوص استفاده از نانوذرات نقره

موسسه فدرال ارزیابی ریسک کشور آلمان (BfR) درخواست کرده است تا زمانی که وضعیت داده‌ها اجازه ارزیابی نهایی از ریسک‌های سلامت نانونقره‌ها را بدهد، استفاده از آنها در مواد غذایی ممنوع شود.

موسسه فدرال ارزیابی ریسک کشور آلمان (BfR) درخواست کرده است تا زمانی که وضعیت داده‌ها اجازه ارزیابی نهایی از ریسک‌های سلامت نانونقره‌ها را بدهد، استفاده از آنها در مواد غذایی ممنوع شود.

بسیاری از صنایع مهم این کشور، با این تصمیم موسسه فدرال ارزیابی ریسک مخالف بوده و استدلال می‌کنند که در حال حاضر داده‌های کافی برای ارزیابی ریسک‌های سلامت نانونقره‌ها در محصولات مصرفی و مواد غذایی وجود دارد. به‌همین دلیل BfR از متخصصان تحقیقاتی و علمی و نیز نمایندگان انجمن‌ها و صنایع مختلف دعوت کرده است تا در کارگاهی مشترک، ریسک‌های موجود و گزینه‌های ممکن برای حمایت کامل از مصرف کننده را بحث و بررسی کنند.

ذرات نقره به‌خاطر داشتن خواص ضدمیکروبی خود، در محصولات مختلفی نظیر عناصر آرایشی و بهداشتی استفاده می‌شوند. با گسترش استفاده از نانوذرات نقره در محصولات مختلف، BfR در ۲۴ ماه نوامبر سال ۲۰۱۰ میلادی، خاطر نشان کرده است که این ذرات ممکن است دربرگیرنده اثرات سمی‌ای باشند که تاکنون شناسایی نشده‌اند. به‌خاطر ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی خاص نانوذرات، اثرات سمی بالقوه‌ای برای برخی از آنها شناسایی شده است.

به اعتقاد کارشناسان BfR، به خاطر کمبود داده‌های لازم، تاکنون ارزیابی ایمنی نهایی‌ای در خصوص اثرات زیست‌محیطی و سلامت نانو ذرات انجام نشده است. در این راستا BfR تلاش خواهد کرد تا چارچوبی مناسب برای ارزیابی ریسک نانوذرات و به‌ویژه نانوذرات نقره ارائه کند.