بررسی اثرات اقتصادی فناوری‌نانو در کمیته تحقیقات و آموزش علوم کاخ سفید

کمیته تحقیقات و آموزش علوم کاخ سفید با برگزاری نشستی، پیشگامی ملی فناوری‌نانوی (NNI) این کشور را تجزیه و تحلیل کرده و اولویت‌های تحقیق و توسعه ملی فناوری‌نانو را برای آینده‌ی این کشور بررسی کرده است.

کمیته تحقیقات و آموزش علوم کاخ سفید با برگزاری نشستی، پیشگامی ملی فناوری‌نانوی (NNI)
این کشور را تجزیه و تحلیل کرده و اولویت‌های تحقیق و توسعه ملی فناوری‌نانو را
برای آینده‌ی این کشور بررسی کرده است. به گفته مو بروکس، رییس کمیته مذکور، فناوری‌نانو
از نظر اشتغال ‌زایی و توسعه محصولات مختلف، دربرگیرنده پتانسیل بسیار گسترده‌ای
برای اقتصاد ایالات متحده آمریکا است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این
فناوری نوظهور، منجر به انقلاب صنعتی بعدی خواهد شد و اثرات اجتماعی و اقتصادی
گسترده‌ای درپی خواهد داشت. در این شرایط مالی سخت، کنگره باید مطمئن شود که سرمایه‌گذاری
فدرال از جمله سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌نانو منجر به تقویت اقتصاد آمریکا خواهد
شد.

بودجه NNI برای سال مالی ۲۰۱۲ ریاست جمهوری، دربرگیرنده منابع مالی‌ای است که از ۱۵
سازمان فدرال سرمایه‌گذار در این حوزه تشکیل شده است. میزان بودجه درخواستی برای
NNI برای سال مالی ۲۰۱۲، حدود ۲۰۰ میلیون دلار نسبت به سال مالی ۲۰۱۰ (۱۱ درصد) رشد
دارد.

این میزان تامین مالی، شامل افزایش چشمگیر در تامین اعتبار در زمینه‌هایی نظیر
ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی (EHS)؛ تبدیل انرژ ی خورسیدی، نانو تولید پایدار و
نانوالکترونیک است.

یکی از مباحث مطرح شده در کمیته تحقیقات و آموزش علوم کاخ سفید، افزایش ۳۶ درصدی
میزان بودجه درخواستی برای بررسی مسائل EHS فناوری‌نانو در مقایسه با سال ۲۰۱۰ بود
که دکتر جیمز تور از اساتید دانشگاه رایس، خواستار تخصیص بهتر این میزان اعتبار در
تحقیقات پایه شد. یکی دیگر از مباحث عمومی مطرح شده در نشست کمیته فوق، بررسی اثرات
صنعت نوظهور فناوری‌نانو در میزان اشتغال‌زایی آمریکا بود. بر اساس مطالعه جدید
بنیاد ملی علوم این کشور، تا سال ۲۰۲۰، حوزه فناوری‌نانو به ۶ میلیون نیروی کار
نیاز دارد که دو میلیون آنها به ایالات متحده آمریکا تعلق دارد.