افتتاح مرکز تعالی فناوری‌نانو در آمریکا

گروه ایمنی و بهداشت صنعتی چم ریسک (ChemRisk)، به‌تازگی سه مرکز تعالی جدید برای بررسی نیازهای فزاینده در زمینه خدمات مدیریت ریسک و ارزیابی ریسک تخصصی در اقصی نقاط دنیا ایجاد کرده است.

گروه ایمنی و بهداشت صنعتی چم ریسک (ChemRisk)، به‌تازگی سه مرکز تعالی جدید برای
بررسی نیازهای فزاینده در زمینه خدمات مدیریت ریسک و ارزیابی ریسک تخصصی در اقصی
نقاط دنیا ایجاد کرده است. مرکز توسعه پایدار محصولات، مرکز فناوری‌نانو و مرکز
علوم ایمنی و سلامت حرفه‌ای، سه مرکز جدید ChemRisk هستند.

به گفته جان هن‌شو (John L. Henshaw)، معاون مدیر کل گروه ChemRisk، این سه مرکز،
بر حل مسائل کنونی و نوظهور سلامت و ایمنی مربوط به اثرات مواد شیمیایی مختلف در
محیط‌های کاری و محصولات مصرفی، و بررسی اثرات آنها بر سلامت انسان و محیط زیست،
تمرکز خواهند داشت.

هر مرکز با فراهم کردن دسترسی مرحله‌ای و مناسب به تیمی از متخصصان زبده در
حوزه‌های مورد نظر، راهکارهای علمی و هوشمندانه‌ای در خصوص موضوعات مختلف ارائه
می‌کنند. به گفته هن‌شو، مراکز جدید با ارتقای همکاری‌های مختلف در بین رشته‌های
علمی گوناگون و ارتقای نوآوری از طریق ارائه روش‌های ارزیابی ریسک نوین، موفقیت
قابل دفاع و پایداری را برای ذینفعان مختلف فراهم می‌کند.

مرکز تعالی فناوری‌نانو به مدیریت آمی ماد (Amy Madl)، به‌دنبال ارزیابی تخصصی، درک
و شناسایی اثرات نانومواد و محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو است، تا ذینفعان مختلف
بتوانند از منافع اجتماعی این محصولات حداکثر بهره را برده و ریسک‌های زیست محیطی و
سلامت بالقوه مربوط به آنها را کاهش دهند.

سه مرکز تعالی جدید، با سه اداره جدید در شیکاگو، کالیفرنیا و فلوریدا ادغام خواهند
شد.