آیین‌نامه جدید حمایت‌های تشویقی ستاد در سال ۱۳۹۰

کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ‌نانو، در راستای ارتقاء کیفیت دستاوردهای پژوهشی فناوری نانو، آیین‌نامه جدید حمایت‌های تشویقی ستاد را در سال ۱۳۹۰ اعلام کرد. در این آیین‌نامه، برنامه‌‌های تشویقی جدید در زمینه‌های چاپ مقالات ISI، شرکت در کنگره‌های خارجی و انتشار کتب تخصصی با موضوع فناوری نانو، گنجانده شده است.

آیین‌نامه جدید حمایت‌های تشویقی ستاد در سال ۱۳۹۰

کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ‌نانو، در راستای ارتقاء کیفیت دستاوردهای پژوهشی فناوری نانو، آیین‌نامه جدید حمایت‌های تشویقی ستاد را در سال ۱۳۹۰ اعلام کرد. در این آیین‌نامه، برنامه‌‌های تشویقی جدید در زمینه‌های چاپ مقالات ISI، شرکت در کنگره‌های خارجی و انتشار کتب تخصصی با موضوع فناوری نانو، گنجانده شده است.

 

شرح حمایت‌های تشویقی جدید ستاد به محققان و پژوهشگران و نحوه تخصیص آنها به شرح زیر است.

 

۱٫ چاپ مقاله ISI

• پرداخت مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به نویسندگان مقالات ISI مرتبط با فناوری نانو، با توجه به ضریب تأثیر (IF) مجله‌ای که مقاله در آن به چاپ رسیده است.

• هر مجله با توجه به دسته‌بندی انجام شده توسط موسسه ISI در یک گروه قرار دارد که IF مجله با حداکثر IF گروه مقایسه شده و مبلغ تشویقی آن باتوجه به جدول زیر محاسبه می‌شود.

 

IFJ/IFMAX)*100)

مبلغ تشویقی (ریال)
 ۹۱-۱۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۱-۹۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱-۷۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
 ۳۱-۵۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱-۳۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
 ۰-۱۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 

تبصره:

• مبنای محاسبه IF زمان چاپ مقاله خواهد بود. 

• به مقالات چاپ شده در مجلات Nature و Science بدون درنظر گرفتن IF، مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعلق می‌گیرد.

• به مقالاتی که در مجلات زرد چاپ شوند حمایت تشویقی تعلق نمی‌گیرد. (فهرست مجلات زرد)

  

۲٫ شرکت در کنگره‌های خارجی

افراد پس از حضور در کنگره‌‌های خارج از کشور ضمن ارسال مدارک و انجام مراحل داوری و تأیید مقالات، مبالغی را به عنوان تشویق دریافت می‌کنند.

 

مبالغ تشویقی تعیین شده عبارتند از:

• ۱۵ کشور اول دنیا، ۱۰۰ درصد مبلغ حمایت تشویقی

• ۱۵ کشور دوم دنیا، ۵۰ درصد مبلغ حمایت تشویقی 

تبصره‌:

• به مقالاتی که در کشورهایی با رتبه پایین‌ تر از ۳۰ در رتبه بندی جهانی ارائه شوند، حمایت تشویقی تعلق نمی‌گیرد.(فهرست رتبه‌بندی ۳۰ کشورجهان) 

• چنانچه فرد در سفر به یک کشور در چند کنگره شرکت نماید، فقط حمایت یک کنگره را دریافت می‌کند.

• رتبه‌بندی کشورها بر اساس تعداد مقالات ISI کشورها و توسط ستاد به صورت ماهانه بررسی و اعلام می‌شود.

 

۳٫ انتشار کتب تخصصی باموضوع فناوری نانو

ستاد توسعه فناوری نانو با هدف تولید و انتشار منابع علمی در تمام حوزه‌های علمی مرتبط با فناوری نانو، حمایت از چاپ کتب فناوری نانو را از ابتدای برنامه حمایت تشویقی به اجرا گذارده است. اکنون با چاپ و انتشار بیش از ۷۰ عنوان کتاب مرتبط با فناوری‌نانو که بیشتر در جهت ترویج و آشناسازی عمومی جامعه بوده ستاد در نظر دارد از این پس تنها کتاب‌های تخصصی را که توسط یک انتشارات معتبر منتشر شده باشند مورد حمایت قرار دهد.

 

تبصره:

• از انتشار کتب عمومی با محوریت آشنایی با فناوری نانو حمایت صورت نمی‌گیرد.

 

 

زمان اجرای آیین‌نامه جدید حمایت‌های تشویقی، از مهرماه سال جاری خواهد بود

 

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از این حمایت‌ها به بخش حمایت‌های تشویقی پایگاه اینترنتی ستاد توسعه فناوری نانو مراجعه نمایند.