ابزار آموزشی جدید اروپا در حوزه فناوری‌نانو

eTwinning، مجموعه‌ای است که به معلمان مدارس اروپایی، فرصت و ابزارهای لازم برای پیوستن به پروژه‌های آنلاین مشترک را ارائه کرده و بستر لازم برای شبکه‌سازی‌های آموزشی مشارکتی و همکاری در فعالیت‌های توسعه‌ حرفه‌ای را فراهم می‌کند.

کمیسیون اروپا، در چارچوب برنامه ۷ توسعه تحقیقات و فناوری خود، پروژه NANOYOU (نانو
برای جوانان) را اجرا می‌کند. هدف اصلی این پروژه، افزایش آگاهی جوانان از فناوری‌نانو
و ارتقای مشارکت آنان در بحث‌های مربوط به جنبه‌های اجتماعی، قانونی و اخلاقی
(ELSA) این فناوری نوظهور است. جامعه هدف پروژه NANOYOU، ترکیبی از جوانان بین۱۱ تا
۲۵ سال است. همچنین، منابع آموزشی پروژه فوق، به ۱۱ زبان کاتالانی، فرانسوی، آلمانی،
یونانی، ایتالیایی، لاتویایی، لیتوانیایی، پرتغالی، رومانیایی، اسلوواکی و
اسپانیایی موجود است.

NANOYOU به تازگی مجموعه ابزار شبیه‌سازی الکترونیکی (eTwinning toolkit)، جدیدی
ارائه کرده است تا در قالب آن ایده‌های خلاقانه‌‌ی نوینی برای آموزش فناوری‌نانو در
مدارس ارائه کند.

eTwinning، مجموعه‌ای است که به معلمان مدارس اروپایی، فرصت و ابزارهای لازم برای
پیوستن به پروژه‌های آنلاین مشترک را ارائه کرده و بستر لازم برای شبکه‌سازی‌های
آموزشی مشارکتی و همکاری در فعالیت‌های توسعه‌ حرفه‌ای را فراهم می‌کند.

پورتال eTwinning توسط Schoolnet اروپا طراحی شده و به ۱۴ زبان مختلف موجود است.
این پورتال، ابزارهای شریک‌یابی، تسهیلات شبکه‌سازی اجتماعی و پلت‌فورم‌های فعالیت
آنلاین را در اختیار معلمان و دانش‌آموزان، برای همکاری آنلاین ارائه می‌کند.

مجموعه ابزار eTwinning آماده است تا با فراهم کردن ابزارهای لازم، راهنمای گام به
گامی برای اجرای پروژه‌های eTwinning در موضوعات مختلف ارائه کند. این ابزارها با
کمک eTwinning Helpdesk اروپا و همکاری معلمان کشورهای مختلف طراحی شده است. هر
ابزار، به یک موضوع مرتبط بوده و اطلاعاتی در خصوص گروه هدف، اهداف و ارزش آموزش
فعالیت‌ها، ارائه می‌کند.

ابزارهایeTwinning در محیط آموزش معلمان قابل استفاده بوده و با محیط آموزشی قابل
تطبیق می‌باشند.