پیشرفت‌های کنونی در زمینه ‌ایمنی نانومواد تولیدی

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD)، به تازگی سندی با عنوان «پیشرفت‌ها/ فعالیت‌های اخیر در زمینه‌ ایمنی نانومواد تولیدی»، منتشر کرده است.

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD)، به تازگی سندی با عنوان «پیشرفت‌ها/
فعالیت‌های اخیر در زمینه‌ ایمنی نانومواد تولیدی»، منتشر کرده است. در چارچوب این
سند، تصویری از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های کنونی و برنامه‌ریزی شده، در حوزه
ایمنی نانومواد تولیدی کشورهای عضو OECD و سایر نمایندگانی که در هشتمین نشست
کارگروه نانومواد تولیدی OECD شرکت کرده بودند، ارائه شده است. این نشست، در روزهای
۱۶ تا ۱۸ ماه مارس سال جاری میلادی در شهر پاریس برگزار شد.

در هر یک از نشست‌های کارگروه نانومواد تولیدی (WPMN)، که به اصطلاح «Tour de
Table» نام دارند، نمایندگان کشورهای شرکت کننده فرصت دارند تا آخرین پیشرفت‌های
کشور خود را در زمینه ایمنی نانومواد تولیدی ارائه کنند.

نسخه‌ی قبلی سند فوق، در هفتمین نشست این کارگروه، که در روزهای ۷ تا ۹ ماه جولای
۲۰۱۰ در شهر پاریس برگزار شد، منتشر شده است.

سند جدید، در برگیرنده اطلاعات جمع‌آوری شده توسط هر یک از کشورهای عضو و سایر شرکت
کنندگان در زمینه پیشرفت‌های کنونی ایمنی نانومواد تولیدی است. همچنین در این سند،
گزارش‌های مکتوب سایر سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان جهانی استاندارد (ISO)،
سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) نیز پوشش
داده شده است.

هدف Tour de Table، این است تا فرصت مناسب در اختیار نمایندگان کشورها قرار دهد تا
آنها بتوانند فعالیت‌های ملی کنونی یا برنامه‌ریزی شده‌ی خود را در زمینه ایمنی
نانومواد تولیدی ارائه کنند.

این نشست‌ها، با فراهم کردن بستر لازم برای نمایندگان کشورهای شرکت کننده، جهت
ارائه تجربیات خود در زمینه ایمنی نانومواد تولیدی، اجرای پروژه‌های WPMN را تسهیل
می‌کند.