برنامه‌های آموزشی هند در حوزه فناوری‌نانو

کنسرسیوم علم و فناوری‌نانوی (NSTC) کشور هند، برای متخصصان، دانشجویان و صنایعی که به دانش فناوری‌نانو نیاز دارند، برنامه‌های آموزشی مختلفی ارائه می‌کند.

کنسرسیوم علم و فناوری‌نانوی (NSTC) کشور هند، برای متخصصان، دانشجویان و صنایعی که
به دانش فناوری‌نانو نیاز دارند، برنامه‌های آموزشی مختلفی ارائه می‌کند. این
کنسرسیوم، برنامه‌های ویژه مختلفی در زمینه علم و فناوری‌نانو دارد.

برنامه فناوری‌نانو، دانش کاملی برای تمامی کسانی که به حوزه علم و فناوری‌نانو
علاقمند هستند، ارائه می‌کند. این برنامه، منجر به افزایش مبانی دانش، ارتقای
گزینه‌های کار راهه‌ی شغلی برای دانشجویان و ایجاد مشاغل جدید خواهد ‌شد.

برنامه مقدماتی فناوری‌نانو، با فراهم کردن آگاهی اولیه، به بررسی و تشریح این حوزه
در حال رشد، کمک می‌کند. برنامه‌ی مذکور، کاربردهای فناوری‌نانو در بخش‌های مختلف
را ارائه کرده و به طور کامل، همگرایی زیست‌شناسی، فیزیک، شیمی و علوم نانومقیاس را
تشریح می‌کند.

برنامه‌ی صنعتی فناوری‌نانو، نشست پیشرفته‌ای است که برای بهبود دانش شرکت‌کنندگانی
طراحی شده است که دارای آگاهی اولیه از حوزه علم و فناوری‌نانو هستند. این برنامه
به شرکت‌کنندگان کمک می‌کند تا به طور کلی ابعاد کسب و کاری و عملی مواد و
تکنیک‌های مختلف فناوری‌نانو را درک نمایند.

برنامه نانوالکترونیک و کاربردهای صنعتی آن، به طور ویژه برای مهندسان و متخصصان
طراحی شده و در چارچوب آن آخرین نوآوری‌های این صنعت تشریح خواهند شد. نانو
زیست‌فناوری و کاربردهای پزشکی آن به شرکت‌کنندگان کمک می‌کند تا پتانسیل
فناوری‌نانو را در زمینه درمان بیماری‌های مختلف بررسی و تعیین کنند. این جلسات به
شرکت‌کنندگان کمک می‌کند تا کاربردهای عملی علوم نانومقیاس را در حوزه زیست‌فناوری
تشریح کنند.

نانوداروسازی و کاربردهای صنعتی آن، کاربران را قادر می‌سازد تا بیماری‌ها را در
مراحل اولیه خود شناسایی کنند. این برنامه، مزایای کاربردهای تشخیص مبتنی بر
فناوری‌نانو را در تکنیک‌های رایج تشریح می‌کند.