ارائه روشی برای مطالعه خطرات نانوذرات

نانوذرات قادراند خواص برخی مواد را بهبود دهند اما مشکلی که در این میان وجود دارد آن است که این مواد ممکن است برای سلامتی انسان خطرناک باشند. اخیرا پژوهشگران موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) روشی یافته‌اند که با آن می‌توان نانوذرات را دستکاری کرد به طوری که به میزان خطرناکی آنها پی برد.

نانوذرات ترکیبات بسیار مهمی بوده که می‌توانند در حوزه‌های مختلف نظیر
رهاسازی دارو مورد استفاده قرار گیرند. نانوذرات قادراند خواص برخی مواد را
بهبود دهند اما مشکلی که در این میان وجود دارد آن است که این مواد ممکن
است برای سلامتی انسان خطرناک باشند. اخیرا پژوهشگران موسسه ملی استاندارد
و فناوری (NIST) روشی یافته‌اند که با آن می‌توان نانوذرات را دستکاری کرد
به‌طوری که به میزان خطرناکی آنها پی برد.

این تیم تحقیقاتی روشی ارائه کرده است که با آن می‌توان مقادیر دلخواهی
نانوذره فلزی را روی یک سطح نشست داد و سپس آنها را رها کرد. با این روش می‌توان
از جریان الکتریکی استفاده کرد تا روی رفتار ذرات اثر گذاشت. با این کار
دانشمندان می‌توانند محل کشت سلول‌ها را در معرض نانوذرات قرار دهند و در
نتیجه اثر خطرات احتمالی ذرات را روی سلول زنده بررسی کنند.

 
این روش دارای این مزیت است
که ذرات می‌توانند به‌صورت لایه‌ای به ضخامت یک ذره تجمع یابند. با این
کار، این ذرات می‌توانند درون یک نمونه به‌طور یکنواخت معلق شوند و دچار
به‌هم چسبیدگی نشوند. چسبیدن به‌هم، یک مشکل عمومی است که در مطالعه اثر
نانوذرات روی سلول‌های زنده، موجب پوشیده شدن برخی اثرات نانوذرات شود.

داروین رایز، از فیزیک‌دان‌های NIST، می‌گوید این مزیت‌ها وقتی کنار هم
قرار بگیرند موجب می‌شوند که این روش برای مطالعات سم شناسی مناسب گردد.
روش‌های دیگری که پیش از این برای مطالعات سم شناسی استفاده می‌شده است
مستلزم این بوده که اصلاحاتی در سطح نانوذرات اتفاق بیافتد تا بتوان
نانوذرات را کنترل کرد. اما در این روش نانوذرات تغییر نکرده و به‌همان شکل
طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با استفاده از این روش، شما می‌توانید
نانوذرات را به‌درون محیط کشت سلول‌ها وارد کنید و ببینید که سلول‌ها چه
رفتاری در قبال نانوذرات دارند. این کار به شما درک بهتری از رفتار و پاسخ
سلول‌ها می‌دهد. این در حالی است که با روش‌های دیگر نمی‌توان چنین مطالعه
دقیقی انجام داد. در روش ارائه شده توسط محققان NIST، می‌توان نانوذرات را
با سرعت از پیش تعیین شده‌ای وارد محیط کشت سلولی کرد که این کار نوعی شبیه
سازی رفتار سلول‌ها درون بدن خواهد بود، با این کار دانشمندان خواهند فهمید
که رفتار سلول‌ها در طول زمان چه تغییری کرده و آیا با تغییر غلظت ذرات،
پاسخ سلول‌ها نیز تغییر می‌کند.

در این تحقیق محققان از نانوذرات طلا دارای پوششی از یک مولکول دارای بار
مثبت استفاده کردند.