مطالعه و تدوین مدل مستندسازی فناوری در کریدور

کریدور خدمات فناوری تا بازار در حال تدوین مدلی برای مستندسازی به ویژه مستندسازی فنی پروژه‌ها و طرح‌های دانش‌بنیان است. در این طرح سعی می‌شود تا با استفاده از توانمندی‌های کارشناسان و متخصصان داخلی، بهره‌مندی از تجربیات موجود در کشور به ویژه تجربیات صنعت دارو و همچنین رصد فعالیت‌های مشابه در سایر کشورها، مدلی بومی برای مستندسازی فناوری تدوین شود.

مطالعه و تدوین مدل مستندسازی فناوری در کریدور

کریدور خدمات فناوری تا بازار در حال تدوین مدلی برای مستندسازی به ویژه مستندسازی فنی پروژه‌ها و طرح‌های دانش‌بنیان است.

 

به گزارش کریدور،‌ در این طرح سعی می‌شود تا با استفاده از توانمندی‌های کارشناسان و متخصصان داخلی، بهره‌مندی از تجربیات موجود در کشور به ویژه تجربیات صنعت دارو و همچنین رصد فعالیت‌های مشابه در سایر کشورها، مدلی بومی برای مستندسازی فناوری تدوین شود.

 

مستندسازی روند ورود ایده‌های فناورانه به مرحله تولید آزمایشگاهی، عملیات پایلوت، معتبرسازی و در نهایت تجاری‌سازی محصولات و فناوری‌های نوین، از الزامات این مدل است. از دیگر الزامات این مدل می‌توان به تدوین الگوهای مرسوم در مستندسازی، پروتکل‌ها و رویه‌های اجرایی (SOP)، فرم‌ها و چک‌لیست‌ها مطابق با استاندارهای FDA و GMP اتحادیه اروپا اشاره کرد.

 

لازم به توضیح است مستندسازی به عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های چرخه ایده تا بازار و اجزای غایب در طرح‌های دانش‌نیان در اولویت کریدور خدمات فناوری تا بازار و ایستگاه مستندسازی آن قرار دارد.