بازار نانومواد در ایالات متحده آمریکا

شرکت Research and Markets گزارش جدیدی با عنوان «بازار نانومواد در ایالات متحده آمریکا» منتشر کرده است.

شرکت Research and Markets گزارش جدیدی با عنوان «بازار نانومواد در ایالات متحده
آمریکا» منتشر کرده است.

بر اساس گزارش فوق، فناوری‌نانو بسیاری از صنایع را تغییر داده و نانومواد نیز به
عنوان برگ برنده شرکت‌های فعال در زمینه مواد خاص و سایر محصولاتی که به نانومواد
نیازمند هستند، مطرح است.

ایالات متحده آمریکا در بخش بازار نانومواد پیشگام بوده و انتظار می‌رود که تا سال
۲۰۱۸ میلادی، نانوموادی نظیر پلیمرها، بخش اعظم حجم تقاضای این کشور را در این حوزه
به خود اختصاص دهد.

همچنین برآورد می‌شود که رشد سریع بخش‌هایی نظیر داروسازی، ادوات ذخیره انرژی،
نساجی، پلاستیک و افزودنی‌های لاستیک، رشد بازار بخش مواد پلیمری و شیمیایی
نانومقیاس را ارتقا دهد.

در سال‌های اخیر، میزان تقاضا برای نانو مواد در بخش سلامت به طور چشمگیری افزایش
یافته و صنعت نانومواد در حوزه‌های داروسازی، به خصوص در زمینه عناصر فعال و
سیستم‌های دارورسانی مختلف، رشد قابل توجهی داشته است.

در گزارش جدید موارد ذیل پوشش داده شده است:

• بررسی اصول، تعریف و طبقه‌بندی نانومواد در دو قسمت نانوذرات و فولرین‌‌ها؛

• خواص مختلف نانومواد شامل ویژگی‌های گرمایی و مکانیکی؛

• بخش‌های پرطرفدار در بین صنایع مختلف؛

• مسائل ایمنی و ریسک‌های سلامت ناشی از نانومواد؛ و

• کاربردهای نانومواد در بخش‌های: هوا- فضا و دفاعی، خودروسازی، الکترونیک و
رایانه، انرژی و محیط زیست، غذا و کشاورزی، ساختمان و پزشکی.

در کشور ایالات متحده آمریکا، نانومواد بیشتر در بخش‌هایی مانند ساختمان،
الکترونیک، انرژی، سلامت، پزشکی و … استفاده می‌شوند.

روندهای صنعت، نقش تحقیق و توسعه در صنعت نانومواد و چالش‌های زیست محیطی و قانونی
پیش‌روی این صنعت در آمریکا، از دیگر موضوعاتی هستند که در گزارش جدید بررسی و
تحلیل شده‌اند.

این گزارش به قیمت ۲۷۵ یورو از طریق نشانی
قابل خریداری است.