چهارمین استاندارد ملی ایران در زمینه فناوری نانو منتشر شد

چهارمین استاندارد ملی ایران در زمینه فناوری نانو با عنوان «ارزیابی اثر نانوذرات بر تشکیل کلونی‌های گرانولوسیت-ماکروفاژ موش–روش آزمون»، پس از تصویب در دویست و هفتاد و ششمین اجلاسیه کمیته ملی میکروبیولوژی، بر روی پایگاه اینترنتی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، منتشر شد.

چهارمین استاندارد ملی ایران در زمینه فناوری نانو منتشر شد

چهارمین استاندارد ملی ایران در زمینه فناوری نانو با عنوان «ارزیابی اثر نانوذرات بر تشکیل کلونی‌های گرانولوسیت-ماکروفاژ موش–روش آزمون»، پس از تصویب در دویست و هفتاد و ششمین اجلاسیه کمیته ملی میکروبیولوژی، بر روی پایگاه اینترنتی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، منتشر شد.

 

هدف از تدوین این استاندارد که توسط کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران تهیه و تدوین شده،‌ ارایه روش آزمون برای ارزیابی کمی اثر مواد حاوی نانوذرات درمحلول‌های فیزیولوژیک بر تشکیل کلونی‌های گرانولوسیت-ماکروفاژ بیان شده است. این روش آزمون، بخشی از فرآیند توصیف و تعیین خصوصیات پیش بالینی نانوذرات در محیط خارج از بدن به منظور تجویز سیستمیک در مصارف پزشکی است.

 

لازم به ذکر است، در تدوین استانداردهای ملی ایران، ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از استانداردهای بین‌المللی موجود استفاده می‌شود و در صورت عدم وجود استاندارد بین‌المللی در حوزه مورد نظر، با توجه به آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان، از فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی به عنوان مرجع تدوین استاندارد استفاده خواهد شد.

 

گفتنی است، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی(OIML) است و به عنوان تنها رابط کمیسیون کدکس غذایی (CAC) در کشور فعالیت می‌کند.