راه‌اندازی سایت جدید SAFENANO

سایت جدید SAFENANO، بعد از مشورت‌های گسترده و بازبینی آن، مجددا آغاز به‌کار نمود.

سایت جدید SAFENANO، بعد از مشورت‌های گسترده و بازبینی آن، مجددا آغاز به‌کار نمود.
این سایت، اطلاعات ارزشمند و به‌روزی در زمینه مسائل ایمنی فناوری‌نانو برای صنعت‌گران،
محققان، سیاست‌مداران و عامه مردم ارائه می‌کند.

این سایت، مسائل علمی جدید را از طریق اخبار و مقالات منتشر کرده و در برگیرنده
بخشی است که از طریق آن پیوندهای مهم، لیست‌های پیشنهادی و اصطلاحات نانو ارائه می‌شود.

از ویژگی‌های جدید سایت، ارائه اطلاعاتی در زمینه رهنمودهای کنونی، مقررات و
استانداردها و نسخه به‌روز بولتن ماهانه SAFENANO است.

SAFENANO خدماتی در زمینه اندازه‌گیری میزان انتشار، سم‌شناسی، بهداشت حرفه‌ای،
ارزیابی ریسک و آموزش صنعت‌گران، محققان و سیاست‌مداران ارائه می‌کند.

خلاصه‌های فنی، بروشورها و نانو ایمنی برای شناسایی و کنترل ریسک های بالقوه فناوری‌نانو
نیز از طریق این سایت قابل دسترسی است.

در حال حاضر SAFENANO به‌عنوان مرکز تعالی اروپا در زمینه ریسک‌ها و مخاطرات فناوری‌نانو
مطرح بوده و اطلاعات با کیفیت بالا و خدمات مشاوره‌ای برای مشتریان و ذینفعان خود
ارائه می‌کند.

ضرورت ارزیابی آگاهانه پیامدهای فناوری‌نانو نسبت به هر زمان دیگری اهمیت دارد.
فراهم کردن امکان ارزیابی آگاهانه این پیامدها، هدف اصلی SAFENANO است.

به‌طور کلی آغاز به‌کار سایت جدید، بخشی از تعهد SAFENANO برای بهبود شناسایی و
کنترل ریسک‌های ناشی از نانومواد برای نیروی کار، مصرف‌کنندگان، عامه مردم و محیط
زیست است.