سرمایه‌گذاری ۴۸۸ میلیون یورویی کمیسیون اروپا در فناوری‌نانو

کمیسیون اروپا در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری اتحادیه اروپا، ۴۸۸ میلیون یورو به حوزه فناوری‌نانو اختصاص داده است.

کمیسیون اروپا در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری اتحادیه اروپا (FP7)،
هفت میلیارد یورو در زمینه تحقیقات و فناوری، سرمایه‌گذاری می‌کند. انتظار می‌رود با
این حجم عظیم سرمایه‌گذاری، در کوتاه مدت، حدود ۱۷۴ هزار فرصت شغلی و طی ۱۵ سال
آینده، ۴۵۰ هزار شغل جدید ایجاد شود. تامین مالی تحقیقات در اتحادیه اروپا در صدر
برنامه‌های سیاست‌گذاری این اتحادیه قرار دارد.

در این سرمایه‌گذاری، توجه ویژه‌ای به شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) شده، به طوری
که برای ایجاد و توسعه آنها، نزدیک به یک میلیارد یورو اختصاص داده شده است.

فراخوان ارسال طرح‌های تحقیقاتی از ۲۰ جولای سال جاری میلادی (۲۹ تیرماه) منتشر شده
است. هدف اصلی این فراخوان، ایجاد همگرایی بین تحقیقات و نوآوری بوده تا با اتکا بر
آنها، چالش‌های اجتماعی رفع شده، مشاغل پایدار ایجاد شوند و اروپا در بازارهای
فناوری‌های کلیدی در آینده پیشگام شود.

از این میزان سرمایه‌گذاری، ۴۸۸ میلیون یورو به حوزه فناوری‌نانو اختصاص داده شده
است. محورهای تمرکز حوزه فناوری‌نانو در این سرمایه‌گذاری عبارتند از:

• کارخانه‌های آینده؛

• خودروهای سازگار با محیط زیست؛ و

• ساختمان‌های با کارایی انرژی.

همچنین ۳/۱ میلیارد یورو نیز به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) اختصاص داده
خواهد شد. در حوزه ICT نیز، سرمایه‌گذاری در زمینه‌های توسعه شبکه‌ها، زیرساخت‌های
خدمات، سیستم‌های نانو و میکرو و … از اولویت‌های اصلی این حوزه محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است FP7، بزرگ‌ترین برنامه تامین مالی تحقیقات در جهان بوده که با
بودجه‌ای بالغ بر ۵۳ میلیارد یورو برای دوره زمانی ۲۰۱۳-۲۰۰۷ تدوین شده است.
دولت‌های مختلف اروپایی با پذیرش راهبرد ۲۰۲۰ اروپا، تحقیق و نوآوری را در صدر
برنامه‌های سیاستی اروپا، مدنظر قرار دارند.