پیشرفت‌های کنونی در زمینه قانون‌ گذاری فناوری‌نانو

کمیسیون اروپا در چارچوب پروژه Observatorynano گزارش جدیدی با عنوان «پیشرفت‌های مربوط به قانون‌گذاری و استانداردهای فناوری‌نانو»، منتشر کرده است.

کمیسیون اروپا در چارچوب پروژه Observatorynano گزارش جدیدی با عنوان «پیشرفت‌های
مربوط به قانون‌گذاری و استانداردهای فناوری‌نانو»، منتشر کرده است. نسخه‌ی ۲۰۱۱
این گزارش، اطلاعات به روزی در زمینه تدوین مقررات و فعالیت‌های استانداردسازی
اتحادیه اروپا و سایر کشورهای منتخب ارائه می‌کند.

فعالیت‌ها و برنامه‌های مربوط به مسائل ایمنی، سلامت و زیست محیطی (EHS)، و نیز
جنبه‌های اجتماعی، قانونی و اخلاقی (ELSA) علم و فناوری‌نانو در این گزارش پوشش
داده نشده است.

اطلاعات جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که کمیسیون اروپا در این حوزه به طور ویژه فعال
بوده و کشورها علاقمندند تا فعالیت‌های خود را در این زمینه با یکدیگر هماهنگ کنند.
همچنین برخی از کشورهای اروپایی نیز برنامه‌های خاص خود را در این حوزه پیگیری می‌کنند.

در چارچوب گزارش فوق، پیشرفت‌های مربوط به حوزه قانون‌گذاری و استانداردسازی
فناوری‌نانو در بخش‌های زیر خلاصه و ارائه شده است:

• انتشارات (در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای خارج از این اتحادیه) مربوط به
تعاریف نانومواد با اهداف تدوین مقررات؛

• تعلیق اصلاح دستورالعمل مربوط به تدوین مقررات در زمینه مواد غذایی در اروپا؛ این
دستورالعمل دربرگیرنده الزاماتی برای نانومواد بود؛

• تعدیل نانومواد پذیرفته شده در چارچوب مقررات مواد شیمیایی در کشور استرالیا؛

• بررسی وضعیت کنونی کاربرد مقررات مربوط به مواد شیمیایی در حوزه نانومواد
(اتحادیه اروپا، کانادا و ایالات متحده آمریکا

• بحث و توسعه مقررات مربوط به اطلاعیه‌ها، طرح‌های گزارش‌دهی و ثبت نانومواد، جهت
تضمین شناسایی نانومواد قبل از ورود آنها به بازار؛

• دستاوردهای سازمان استاندارد جهانی (ISO) و فعالیت‌های سازمان توسعه و همکاری‌های
اقتصادی (OECD) در این حوزه.

بر اساس این گزارش، با توجه به وجود شکاف در دانش علمی، پیشرفت تحقیقات و افزایش
تعداد کاربردها و وضعیت متفاوت سازمان‌های قانون‌گذار در اقصی نقاط دنیا، انتظار
می‌رود که در کوتاه مدت فرایند تدوین مقررات در حوزه فناوری‌نانو همچنان پویا باشد.