بررسی ریسک‌های نانومواد در دانمارک

آژانس حفاظت از محیط زیست دانمارک (DEPA)، به تازگی تحقیقی با عنوان «بررسی دانش پایه مربوط به انتشار و ریسک‌های سلامت و زیست‌محیطی بالقوه مربوط به نانومواد منتخب» را آغاز کرده است.

آژانس حفاظت از محیط زیست دانمارک (DEPA)، به تازگی تحقیقی با عنوان «بررسی دانش
پایه مربوط به انتشار و ریسک‌های سلامت و زیست‌محیطی بالقوه مربوط به نانومواد
منتخب» را آغاز کرده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی رایج‌ترین کاربردهای مورد
استفاده نانومواد، و شناسایی حوزه‌هایی است که این مواد دارای اثرات زیست‌محیطی یا
سلامت بیشتری بر روی آنها هستند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر منبع اطلاعات واحدی برای بررسی و استفاده از
نانومواد و محصولات مبتنی بر آنها در کشور دانمارک یا اتحادیه اروپا وجود ندارد.
هرچند که در حال حاضر اطلاعات پراکنده‌ای از بانک‌های اطلاعاتی مختلف و مطالعاتی که
قبلا توسط DEPA انجام شده است، وجود دارد. در قالب این پروژه، این اطلاعات بررسی
شده و با نتایج مطالعاتی که در سایر کشورهای اروپایی انجام شده است، مقایسه می‌شوند
تا کاربردها و میزان استفاده از نانومواد منتخب در کشور دانمارک تخمین زده شود.

نتایج این تحقیق در بخش‌های زیر خلاصه می‌شوند:

• دی‌اکسید تیتانیوم، نانوذرات خاک رس، دی‌اکسید سیلیکم (silicium) از جمله موادی
هستند که در حجم زیاد در کشور دانمارک استفاده می‌شوند؛

• استفاده از نانونقره‌ها هنوز تایید نشده اما شواهد نشان می‌دهد که برخی محصولات
ممکن است حاوی نانونقره باشند؛

• استفاده از دی‌اکسید سریم هنوز تایید نشده و تولیدکنندگان عمده دانمارکی از آنها
استفاده نمی‌کنند.

برای هریک از نانومواد منتخب، یک وضعیت کلی ترسیم شده است. ویژگی‌های عمومی و
تولیدکنندگان نانومواد، استفاده کنندگان کنونی آنها و وضعیت مخاطرات مربوط به آنها
از جمله اطلاعاتی است که در مورد هریک از نانومواد منتخب ارائه شده است.

طبق گزارش جدید، برای پاسخ به سوالات متعدد مربوط به نانومواد و ریسک آنها، اطلاعات
و تحقیقات بیشتری لازم است. برخی از شکاف‌های موجود در این زمینه عبارتند از:

• خواص کافی برای آزمایش سم‌شناسی؛

• رفتار متفاوت نانوذرات مختلف؛

• توافق در زمینه روش‌های ارزیابی ریسک منطبق بر نظام‌های قانون‌گذاری؛ و

• اطلاعات بیشتر در زمینه اثرات حاد نانومواد.