ارائه خدمات به فناوران و محققان فناوری نانو در ایام جشنواره

در اولین روز جشنواره فناوری نانو، موسسه خدمات فناوری تا بازار میزبان بازدیدکنندگانی از کشورهای هند، روسیه، انگلیس و سوئد بود. دکتر ولادمیر کورلوف و ولادمیر دوبروف از آکادمی علوم روسیه، دکتر استیف مولیگان از موسسه فناوری نانو انگلیس، دکتر گیتا بشادری از موسسه تحقیقات صنعتی هند، پروفسور هان جو لیم از کشور کره و محمد توپراک از کشور سوئد از جمله مهمانان حاضر در غرفه موسسه خدمات فناوری بودند.


در اولین روز جشنواره فناوری نانو، موسسه خدمات فناوری تا بازار میزبان بازدیدکنندگانی از کشورهای هند، روسیه، انگلیس و سوئد بود. دکتر ولادمیر کورلوف و ولادمیر دوبروف از آکادمی علوم روسیه، دکتر استیف مولیگان از موسسه فناوری نانو انگلیس، دکتر گیتا بشادری از موسسه تحقیقات صنعتی هند، پروفسور هان جو لیم از کشور کره و محمد توپراک از کشور سوئد از جمله مهمانان حاضر در غرفه موسسه خدمات فناوری بودند.

 

دکتر گیتا بشادری از موسسه تحقیقات صنعتی هند، هنگام بازدید از موسسه خدمات فناوری تا بازار جشنواره، ضمن ابراز خرسندی از خدمات ارائه شده در این مرکز بیان داشت: «این اولین مرکزی است که به صورت یک جا خدمات مورد نیاز فناوران و صنایع فعال در حوزه فناوری نانو را ارائه می‌دهد. در کشورهای دیگر، این خدمات به صورت مجزا و در قالب مراکز خصوصی ارائه می‌شود».

 

لازم به ذکر است، موسسه خدمات فناوری تا بازار ساختاری است که با شناسایی محدودیت‌های موجود در حوزه خدمات توسعه فناوری در کشور و با حمایت از شرکت‌ها و کارگزاران ارائه دهنده این خدمات که به صورت محدود در این زمینه فعالیت می‌نمایند؛ به ارائه «خدمات توسعه فناوری» به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوران حقیقی پرداخته است. ساختار این موسسه، به صورت مجموعه‌ای متشکل از ۱۶ پایگاه ارائه خدمات فناوری طراحی شده است که هر پایگاه، به صورت تخصصی، بخشی از «خدمات توسعه فناوری» را ارائه و هر شرکت یا فناور نیز با توجه به مرحله بلوغ محصول خود، بخشی از این خدمات را دریافت می‌نماید.

 

گفتنی است، موسسه خدمات فناوری تا بازار واقع در طبقه دوم سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران، در روزهای ۱۳ الی ۱۷ مهرماه سال پذیرای حضور فناوران و موسسات تحقیقاتی فعال در زمینه فناوری نانو است.