کمک به توسعه فناوری نانو با ورود محصولات نانو به بازار بین‌المللی

رئیس کمیسیون بودجه مجلس با حضور در چهارمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو، از دستاوردهای محققین در این عرصه بازدید کرد. ایشان همراستایی بودجه‌های درنظر گرفته شده در این عرصه را با پیشرفت‌های موجود از جمله ویژگی‌های جشنواره امسال نسبت به سال گذشته دانست.

رئیس کمیسیون بودجه مجلس با حضور در چهارمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو، از دستاوردهای محققین در این عرصه بازدید کرد. ایشان همراستایی بودجه‌های درنظر گرفته شده در این عرصه را با پیشرفت‌های موجود از جمله ویژگی‌های جشنواره امسال نسبت به سال گذشته دانست.

 

به گفته دکتر عبدالهی رئیس کمیسیون بودجه مجلس، توجه بیشتر بر مکانیزم‌های توسعه بازار و ورود محصولات به بازارهای بین‌المللی به توسعه فناوری نانو در کشور کمک شایانی خواهد کرد.

 

دکتر سرکار نیز ضمن مشایعت ایشان در بازدید از نمایشگاه فناوری نانو ضمن ابراز خرسندی از حضور دکتر عبدالهی، رئیس کمیسیون بودجه، در چهارمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو گفت: «باتوجه به اینکه دکتر عبدالهی در جشنواره سال گذشته نیز حضور داشتند به خوبی می‌توانند فعالیت‌های ارائه شده در چهارمین جشنواره فناوری نانو را ارزیابی کنند».

 

به گفته دکتر سرکار با توجه به جایگاه ایشان در مجلس و تاثیرگذاری ایشان در توسعه فناوری نانو در کشور، به خوبی می‌توانند اثر بخشی بودجه‌های داده شده در زمینه فناوری نانو را مشاهده و ارزیابی کنند.

 

وی در خصوص حضور مهمانان خارجی در چهارمین جشنواره فناوری نانو بیان کرد: «همزمانی چهارمین جشنواره فناوری نانو با هشتمین مجمع آسیایی فناوری نانو فرصت خوبی را فراهم کرده است تا مهمانان خارجی ضمن حضور در چهارمین جشنواره فناوری نانو، در تعامل با مراکز حاضر در این جشنواره قرار گیرند».

 

به عقیده دبیر ستاد دیدن دستاودرهای محققین ایرانی در این نمایشگاه این نکته را به وضوح روشن خواهد کرد که ایران جایگاه خوبی در زمینه فناوری نانو دارد و این امر در سرعت بخشیدن به تعاملات ایران با کشورهای دیگر موثر خواهد بود.

 

دکتر سرکار همچنین با اشاره به تعامل‌های صورت گرفته در ایام برگزاری چهارمین جشنواره فناوری نانو بیان کرد: «در طی سه روز برگزاری نمایشگاه پیشنهادات خوبی برای درخواست همکاری با ایران از سوی کشورهای حاضر در این نمایشگاه از جمله کشورهای برزیل، مکزیک، سودان،کره جنوبی مطرح شد».