پنجمین همایش سامانه‌های نوین دارورسانی ایران برگزار شد

پنجمین همایش سامانه‌های نوین دارورسانی ایران(ICRC2011) در تاریخ ۱۴ مهرماه سال جاری به کار خود پایان داد. این همایش از جمله همایش‌های مورد تایید ستاد نانو برای اعطای مرحله دوم حمایت‌ تشویقی پایان‌‌نامه‌‌های دانشجویی بوده است.


پنجمین همایش سامانه‌های نوین دارورسانی ایران(ICRC2011) در تاریخ ۱۴ مهرماه سال جاری، به کار خود پایان داد. این همایش از جمله همایش‌های مورد تایید ستاد نانو برای اعطای مرحله دوم حمایت‌ تشویقی پایان‌‌نامه‌‌های دانشجویی بوده است.

 

به گفته دبیر همایش، از ۳۲۲ مقاله دریافت شده،‌ ۲۷۲ مقاله مورد تایید قرارگرفت که از این بین ۴۹ مقاله به صورت سخنرانی و ۲۲۳ مقاله نیز در قالب پوستر ارائه شده است. افرادی که پروپوزال پایان‌نامه آنها مورد تایید ستاد قرار گرفت برای دریافت مرحله دوم حمایت‌های تشویقی پایان‌نامه خود، لازم بود مقاله‌ مرتبط با پایان‌نامه نانویی خود را در این همایش ارایه کنند.

 

گفتنی است، تاکنون چهار همایش از مجموعه همایش‌های مورد تایید ستاد برای اعطای مرحله دوم حمایت تشویقی برگزار شده است. از دیگر همایش‌های مورد تایید ستاد می‌توان به کنفرانس فیزیک ایران در شهریورماه سال جاری و پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران در آبان‌ماه ۱۳۹۰ اشاره داشت. همچنین دهمین همایش دانشجویی فناوری نانو نیز در تاریخ ۲۳ شهریورماه سال جاری برگزار شد.