۴۰۵ برنامه ترویجی-آموزشی فناوری نانو در نیمه نخست ۱۳۹۰

کارگروه ترویج ستاد فناوری نانو در شش ماهه اول سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۳۱ میلیون تومان بابت حمایت از برگزاری ۴۰۵ برنامه ترویجی-آموزشی به نهادهای ترویجی پرداخت کرده است.

 ستاد فناوری نانو در شش ماهه اول سال ۱۳۹۰ مبلغ ۱٫۳۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال بابت حمایت از برگزاری ۴۰۵ برنامه ترویجی-آموزشی به نهادهای ترویجی پرداخت کرده است.

 

طبق گزارش کارگروه ترویج ستاد توسعه فناوری نانو، از مجموع ۴۰۵ برنامه ترویجی آموزشی برگزار شده در شش‌ماهه اول سال جاری، ۸۳ دوره و ۸۷ سمینار در بخش دانش‌آموزی، ۴۲ دوره و سمینار آموزشی در سطح دبیران و ۹۶ سمینار ترویجی و ۹۷ سمینار تخصصی در سطح دانشجویی بوده‌اند.

 

نتیجه مقایسه فعالیت نهادهای ترویجی استان‌های مختلف کشور در زمینه تعداد دوره‌های آموزشی دانش‌آموزی و دانشجویی برگزار شده در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۰ به قرار زیر است:

 

• بیشترین تعداد برگزاری دوره‌های آموزشی دانش‌آموزی؛

به ترتیب استان‌های مازندران(۳۲)، اصفهان(۲۷)، تهران(۲۴)، هرمزگان(۸) و خراسان شمالی(۷)

• بیشترین تعداد برگزاری سمنارهای دانش‌آموزی؛

به ترتیب استان‌های مازندران(۵۴)، اصفهان(۶)، چهارمحال و بختیاری(۶)، تهران(۶)، آذربایجان شرقی(۲) و اردبیل(۲)

• بیشترین تعداد برگزاری سمینارهای ترویجی دانشجویی؛

به ترتیب استان‌های اصفهان(۱۴)،‌ سمنان(۹)، مرکزی(۷)،‌ گلستان(۶) و تهران(۸)

• بیشترین تعداد برگزاری سمینارهای تخصصی دانشجویی؛

به ترتیب استان‌های اصفهان (۳۵)، تهران (۲۴)، خراسان شمالی(۳)، کرمان (۲)، مرکزی (۲) و آذربایجان غربی(۲)

 

همچنین مقایسه استان‌ها از نظر میزان مبلغ حمایت دریافتی نشان می‌دهد نهادهای ترویجی مستقر در سه استان اصفهان (۲۸۷٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال)، مازندران (۲۵۹٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال) و تهران (۱۷۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال)، بیشترین میزان حمایت تشویقی را در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۰ دریافت کرده‌اند.

 

مطابق این گزارش از مجموع ۴۰۵ برنامه ترویجی-آموزشی برگزار شده، تعداد ۳۸۳ مورد توسط شرکت‌ها و نهادهای ترویجی در موسسات آموزشی مختلف و ۲۲ مورد توسط واحدهای دانشگاهی و آموزشی دانش‌آموزی برگزار شده است.

 

طبق این گزارش باشگاه دانش‌آموزی نانو با برگزاری ۵۸ سمینار و دوره آموزشی دانش‌آموزی و شرکت آریا پلیمر پیشگام با برگزاری ۵۶ سمینار ترویجی و تخصصی دانشجویی، بیشترین تعداد دوره را در این بازه زمانی داشته‌اند.

 

شایان ذکر است طبق آیین‌نامه حمایتی کارگروه ترویج ستاد فناوری نانو، به برگزارکنندگان سمینارها و دوره‌های آموزشی در دو سطح دانش آموزی و دانشجویی، مبالغی به عنوان حمایت تشویقی پرداخت می‌شود. متن کامل آیین‌نامه‌ها در صفحه ترویج پایگاه اینترنتی ستاد نانو قابل دسترس است.