پروژه‌های جدید اتحادیه اروپا در زمینه نانوپزشکی

برنامه تامین مالی اروپا (EuroNanoMed) در چارچوب طرح ERA-Net کمیسیون اروپا از پروژه‌های تحقیقاتی جدید در حوزه نانوپزشکی حمایت می‌کند.

برنامه تامین مالی اروپا (“EuroNanoMed”) در چارچوب طرح ERA-Net کمیسیون اروپا که هدف
آن ارتقای تبدیل تحقیقات نانوپزشکی است، به تازگی اعلام کرده است که پروژه‌هایی که
این برنامه تامین مالی خواهد کرد، سومین و آخرین مجموعه از فراخوان پروژه‌های
تحقیقاتی مشترک است.

در این راستا، هشت پروژه که شامل ۴۰ درخواست از ۱۱ کشور مختلف است، با اعتبار ۸
میلیون یورویی که توسط سازمان‌های تامین مالی EuroNanoMed تامین می‌شود، اجرا
خواهند شد.

این پروژه‌های تحقیقاتی از بین ۴۱ طرح تحقیقاتی که دربرگیرنده ۲۰۷ گروه تحقیقاتی از
۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا و سایر مناطق و کشورهای مربوطه بوده است، برگزیده شده‌اند.

سومین فراخوان ارسال طرح‌های مشترک، توسط ERA-Net EuroNanoMed در ژانویه ۲۰۱۱ آغاز
شد تا با دریافت طرح‌ها، تحقیقات بین‌رشته‌ای و تبدیلی در حوزه نانوپزشکی ارتقا
یابد. این فراخوان آخرین مرحله از مجموعه فراخوان‌های برنامه‌ریزی شده در چارچوب
Net EuroNanoMed بوده و بر سه زیرمجموعه نانوپزشکی: تشخیص، سیستم‌های رسانش هدفمند
و پزشکی ترمیمی تمرکز دارند.

درخواست‌‌های ارسالی با اتکا بر شاخص‌هایی نظیر قابلیت علمی، فنی، آزمایشگاهی و
ارزش تجاری پروژه‌ها، توسط یک منبع خارجی بررسی شده و به دنبال آن یک پانل
بین‌المللی آنها را ارزیابی کرده است. در نهایت، ۸ پروژه برگزیده، هر سه زیرمجموعه
نانوپزشکی را پوشش داده و مسائل پزشکی مختلفی مانند سرطان، بیماری‌های amyloid،
شکستگی‌های استخوان و … دربرمی‌گیرد.

این پروژه‌ها، نیازهای پزشکی ضروری را پوشش داده و با یک رویکرد تبدیلی به دنبال
ارتقای استفاده از پتانسیل آنها در کاربردهای صنعتی و آزمایشگاهی است.