بسته آموزشی جدید ایرلند در حوزه فناوری‌نانو

مرکز تحقیقات نانوادوات و نانوساختارهای سازگار، بسته آموزشی ابداعی خود را در حوزه علوم نانو ارائه کرده است.

مرکز تحقیقات نانوادوات و نانوساختارهای سازگار (CRANN)، وابسته به بنیاد علوم
ایرلند (SFI) در دانشگاه ترینیتی دوبلین، بسته آموزشی ابداعی خود را با عنوان «نانو
در زندگی من» (Nano in My Life) ارائه کرده است. این بسته آموزشی علوم نانو را به
دانشجویان معرفی می‌کند.

برای اولین بار، بسته «نانو در زندگی من»، علوم نانو را در کلاس‌های درسی ایرلند
ارائه می‌کند. بسته آموزشی جدید، دانشجویان را تشویق خواهد کرد تا موضوعات علمی را
با مشاغل ابداعی مرتبط کرده و کاربردهای چالش ‌برانگیز و مهیج آن را توسعه دهند.

این بسته حاوی هفت بخش است که در هر کدام از آنها از رویکردهای آموزشی و یادگیری
مختلفی نظیر فیلم‌های ویدئویی استفاده شده است تا با استفاده از آنها مشارکت
دانشجویان افزایش یافته و فرایند آموزش پویاتر شود.

در حال حاضر حدود ۱۰ درصد ارزش صادرات کشور ایرلند (۱۵ میلیارد یورو) مبتنی بر
محصولات فناوری‌نانو بوده و ۱۰ هزار شغل نیز در بخش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
و ادوات پزشکی، با اتکا بر تحقیقات این حوزه ایجاد شده‌اند. ایرلند در رتبه ششم
تحقیقات جهانی علوم نانو و رتبه هشتم تحقیقات علوم مواد قرار داشته و اکثر تحقیقات
حوزه فناوری‌نانو توسط مرکز CRANN انجام می‌شود.

به گفته پرفسور جان‌بولند، رییس CRANN، «نانو در زندگی من»، مثال بارزی از نحوه‌ی
پیوند سیستم‌های آموزشی سطوح مختلف برای ارتقای موضوعاتی نظیر فیزیک و شیمی است.
هدف نهایی این برنامه، زیرنظر گرفتن دانشجویانی است که طی سال‌های آتی در موسسه
نانویCRANN از این بسته آموزشی استفاده خواهند کرد.