هشت برنامه‌ی ویژه هند در زمینه آموزش فناوری‌نانو

کنسرسیوم علم و فناوری‌نانوی (NSTC) کشور هند، برنامه‌های آموزش فناوری‌نانوی خود را برای حوزه‌های مختلف علم و فناوری اعلام کرده است.

کنسرسیوم علم و فناوری‌نانوی (NSTC) کشور هند، برنامه‌های آموزش فناوری‌نانوی خود
را برای حوزه‌های مختلف علم و فناوری اعلام کرده است. NSTC با معرفی این برنامه‌های
آموزشی، به دنبال ترغیب دانشجویان، صنعت‌گران و متخصصان برای کسب دانش در حوزه
فناوری‌نانو است.

با توسعه کاربردهای فناوری‌نانو در حوزه‌های مختلف علم و فناوری، NSTC برنامه‌های
ویژه ذیل را برای این حوزه نوظهور ارائه کرده است:

۱٫ برنامه‌ی حساس کردن مخاطبان نسبت به فناوری‌نانو (“Sensitization Program”): این
برنامه ۶ ماهه، به دنبال ارائه اطلاعات اولیه به کسانی است که به حوزه به سرعت در
حال رشد علم و فناوری‌نانو علاقمند هستند. این برنامه منجر به افزایش سطح دانش پایه
افراد در این حوزه شده و برای توسعه شغلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید مناسب است.

۲٫ برنامه‌ی مقدماتی (“Introductory Program”) در حوزه فناوری‌نانو: این برنامه ۳
ماهه، مفاهیم و تحقیقات این حوزه نوظهور را تشریح می‌کند. برنامه مقدماتی با معرفی
کاربردهای فناوری‌نانو در بخش‌های مختلف، مخاطبان را از الزامات این فناوری در این
بخش‌ها آگاه می‌سازد.

۳٫ برنامه منسجم (“Integrated Program”) فناوری‌نانو: در چارچوب این برنامه ۹ ماهه،
همگرایی فیزیک، زیست‌شناسی و شیمی در مقیاس نانو بررسی شده و این موارد با
کاربردهای علم و مهندسی، جهت تضمین دانش فنی الزامات عملی فناوری‌نانو در سطوح
مختلف پیوند می‌خورد.

۴٫ برنامه صنعتی (“Industry Program”) فناوری‌نانو: این برنامه ۶ ماهه، یک برنامه
پیشرفته است که به دنبال ارتقای دانش پایه‌ی شرکت‌کنندگانی است که دارای دانش پایه
گسترده‌ای در حوزه فناوری‌نانو هستند. این برنامه، شرکت‌کنندگان را قادر خواهد ساخت
تا جنبه‌های عملی و کسب و کاری تکنیک‌های مختلف فناوری‌نانو را از دیدگاه صنعتی
بررسی کنند.

۵٫ نانوالکترونیک و کاربردهای صنعتی آن: این برنامه ۶ ماهه برای مهندسان و متخصصان
طراحی شده تا در قالب آن آموخته‌های دانشگاهی خود را به صنعت منتقل کنند.

۶٫ نانوزیست‌فناوری و کاربردهای پزشکی آن: این برنامه ۶ ماهه به دنبال شناخت کامل
این کاربرد جدید فناوری‌نانو است. این برنامه، شرکت‌کنندگان را قادر می‌سازد تا در
زمینه نانوزیست‌فناوری بیشتر تحقیق کرده و پتانسیل فناوری‌نانو در درمان بیماری‌های
ناعلاج بشر را تشریح ‌کنند.

۷٫ نانوداروسازی و کاربردهای صنعتی آن: در قالب این برنامه ۶ ماهه، توانایی تشخیص
بیماری‌ها در مراحل اولیه آنها تشریح شده و کابردهای تشخیص مبتنی بر نانوذرات ارائه
می‌شود.

۸٫ برنامه آموزش مربیان فناوری‌نانو: این برنامه ۳ تا ۶ ماهه، همگرایی فیزیک، شیمی
و زیست‌شناسی را در مقیاس نانو تشریح کرده و این موارد را با کاربردهای علم و
مهندسی، جهت تضمین دانش فنی الزامات عملی فناوری‌نانو در سطوح مختلف پیوند می‌دهد.

NSTC از نقش‌آفرینان اصلی فناوری‌نانو در کشور هند محسوب می‌شود.