سرمایه‌گذاری جدید برای کمک به توسعه فناوری‌نانو در ایالت پنسیلوانیا

در قالب برنامه توسعه فناوری بن فرانکلین (BFTDA)، برای حمایت از یک برنامه‌ی تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوره فناوری‌نانو، حدود ۱۵/۳ میلیون دلار اختصاص داده شده است.

در قالب برنامه توسعه فناوری بن فرانکلین (BFTDA)، برای حمایت از یک برنامه‌ی تجاری‌سازی
تحقیقات دانشگاهی، جهت توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه فناوری‌نانو، حدود ۱۵/۳
میلیون دلار اختصاص داده شده است.

به گفته آلن والکر، مدیر بخش ارتباطات و توسعه اقتصادی موسسه کوربت (Corbett)، این
موسسه متعهد است تا منابع مورد نیاز برای شرکت‌های فناوری تازه ‌تاسیس که در مراحل
آغازین توسعه خود قرار دارند را فراهم نماید تا از این طریق از نوآوری و ایجاد
مشاغل جدید در ایالت پنسیلوانیا حمایت کند. برنامه جدید از رشد فناوری و توسعه‌
همکاری‌ها در موسسات آموزش عالی پنسیلوانیا و کسب و کارهای فناوری محور حمایت خواهد
کرد.

این برنامه‌ی حمایت مالی رقابتی، برای حمایت از تحقیقات دانشگاهی حوزه فناوری‌نانو،
از طریق آموزش و توسعه نیروی انسانی، توسعه مشارکت بخش خصوصی و دولتی و جذب
دانشجویان نخبه طراحی شده است.

همچنین این برنامه بر تجاری‌سازی فناوری‌های جدید، توسعه و ارتقای هم‌افزایی بین
شرکت‌های موجود و دانشگاه‌ها، و هماهنگی سایر فعالیت‌های توسعه اقتصادی فناوری محور،
تمرکز دارد.

درخواست حمایت مالی توسط بخش ارتباطات و توسعه اقتصادی پذیرفته است. BFTDA یکی از
بزرگترین و معروفترین برنامه‌های توسعه فناوری ایالتی در سطح کشور آمریکا محسوب
می‌شود که موتور سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری‌های بخش دانشگاهی و اجتماعی و
اقتصادی است.