اولویت‌های تحقیقاتی فیلیپین در حوزه فناوری‌نانو

طبق گزارشی که آژانس اطلاعات فیلیپین (PIA) منتشر کرده، این کشور توسعه‌ی فناورانه‌ی خود را بر دو حوزه نوظهور فناوری‌نانو و ژنومیک متمرکز خواهد کرد.

طبق گزارشی که آژانس اطلاعات فیلیپین (PIA) آن را در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ میلادی
منتشر کرده، و بر اساس نقشه راه تحقیق و توسعه مربوط به حوزه‌های فناوری‌نانو و
ژنومیک (“genomic”)، کشور فیلیپین توسعه‌ی فناورانه‌ی خود را بر این دو حوزه نوظهور
علم و فناوری متمرکز خواهد کرد.

این نقشه راه تحقیق و توسعه‌ی جدید، در خلال کارگاه ماه نوامبر ۲۰۱۱ طراحی و توسعه
یافته تا با اتکا بر آن، این دو بخش جدید تقویت شوند.

کارگاه مذکور توسط کمیته صنعت، انرژی و فناوری نوظهور، وابسته به وزارت علم و
فناوری فیلیپین (“DOST-PCIEERD”) سازماندهی شده و در آن ذینفعان حوزه‌های فناوری‌نانو
و ژنومیک شرکت کردند.

براساس گزارش منتشر شده، طی ۵۰ سال آینده، فعالیت‌های تحقیقاتی فناوری‌نانو در دنیا
بر ۱۰ حوزه‌ی: انرژی، آب، غذا، محیط زیست، رفع فقر و … متمرکز خواهد بود. در این
راستا، کاربردهای تحقیقاتی فناوری‌نانو در کشور فیلیپین بر حوزه‌های زیست‌فناوری،
علم مواد، و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) تمرکز خواهد داشت.

تحقیقات فناوری‌نانو در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیمه‌هادی‌ها بر
زمینه‌هایی چون؛ ساخت تسهیلات اصلی نانومترولوژی، آزمایش باتری‌های خورشیدی و تجزیه
و تحلیل ضعف‌ها تمرکز خواهد داشت. همچنین در زمینه تهیه نمونه‌های نانومواد، تجزیه
و تحلیل شیمیایی و تصویربرداری، مواد پیشرفته و تعیین مشخصات با تفکیک‌پذیری بالا
نیز تحقیقاتی انجام خواهد شد.

مطالعات فناوری‌نانو در زمینه کاربردهای انرژی نیز بر ساختارهای ادوات، باتری‌های
خورشیدی، سیستم فتوولتایک انشعاب آب و باتری‌های سوختی هیدروژنی تمرکز خواهد داشت.