چشم‌انداز فناوری‌نانو در اروپا

شرکت مشاوره‌ای باکس و ویلم (Bax & Willems) به تازگی گزارش جدیدی با عنوان «چشم‌انداز فناوری‌نانو در اروپا»، منتشر کرده که در چارچوب آن وضعیت فناوری‌نانو در اروپا بررسی شده است.

شرکت مشاوره‌ای باکس و ویلم (“Bax & Willems”) به تازگی گزارش جدیدی با عنوان «چشم‌انداز
فناوری‌نانو در اروپا»، منتشر کرده که در چارچوب آن وضعیت فناوری‌نانو در اروپا، در
سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی و اروپا بررسی شده‌ است.

گزارش جدید، پیشرفت‌های فناوری‌نانو و راهکارهای جدید مبتنی بر این فناوری که می‌توانند
برخی از چالش‌های بزرگ اروپا، نظیر پیر شدن جمعیت، اقتصاد انرژی جدید، غذا و محیط
زیست پایدار، دنیای هوشمند، و ایمنی و کارایی تولید صنعتی را حل و فصل نمایند، را
تشریح کرده است.

در حالی که گزارش جدید به فناوری‌نانو به عنوان یک راهکار توجه می‌کند، ملاحظات
بسیاری مدنظر قرار گرفته‌ است. براساس گزارش فوق، برای تطبیق هوشمندانه‌ی تقاضاهای
اجتماعی و توانمندی‌های فناوری‌نانو، باید اثرات زیست‌محیطی، اجتماعی و اخلاقی و
ریسک مربوط به سلامت، تجزیه و تحلیل و بررسی شوند.

بسیاری از کاربردهای فناوری‌نانو که در قالب گزارش فوق شناسایی شده‌اند، صد در صد
کامل نشده یا در زمان تهیه گزارش تایید نشده‌ بودند. بر همین اساس، هیچ تضمینی وجود
ندارد که برخی از این راهکارها که برای آینده پیش‌بینی شده‌اند، محقق شوند.

شاخص‌های نظیر اهمیت چالش جهانی، احتمال تحقق راهکار مبتنی بر فناوری‌نانو، زمان
مورد نیاز برای تحقق آن، باعث ابهام در تحقق چشم‌انداز آینده شده و باید مدنظر قرار
گیرند.

چشم‌انداز فناوری‌نانوی اروپا با اتکا بر داده‌های اولیه جمع‌‌آوری شده توسط
کنسرسیوم ObservatoryNano تهیه شده است. داده‌های مربوط به پتنت‌های شرکت‌های
فناوری‌نانوی اروپا، انتشارات و تامین مالی تجزیه و تحلیل شده تا تصویر روشنی از
چشم‌انداز اروپا ارائه شود.

در گزارش جدید بیش از ۱۰۰ شرکت اروپایی فعال در عرصه فناوری‌نانو بررسی شده‌ و از
آنها خواسته شده تا ملاحظات مهم مرتبط با آنها و شاخص‌های موثر بر عملکرد آنها را
در کسب و کار جهانی بررسی کنند.