دیدگاه شهروندان آمریکایی در زمینه ریسک‌های فناوری‌نانو

بر اساس مطالعه‌ای که با حمایت مالی بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) در زمینه ریسک‌های مربوط به فناوری‌نانو انجام شده است، نگرانی عامه مردم نسبت به مواد ریز در سطح پایینی قرار دارد.

بر اساس مطالعه‌ای که با حمایت مالی بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) در زمینه ریسک‌های
مربوط به فناوری‌نانو انجام شده است، نگرانی عامه مردم نسبت به مواد ریز در سطح
پایینی قرار دارد.

مطالعه فوق توسط گروهی از محققان کارولینا انجام شده و در قالب آن عکس‌العمل و درک
مردم نسبت به فناوری‌نانو بررسی شده است. بر این اساس، ۶۷ درصد شرکت‌کنندگان، دارای
دیدگاه‌های مثبتی نسبت به فناوری‌نانو بوده و اظهار کرده‌اند که این فناوری
می‌تواند زندگی آنها را به ویژه در حوزه پزشکی بهبود بخشد.

این مطالعه با عنوان «پیش‌‌بینی فناوری‌نانوی نوظهور: مطالعه‌ی سه ساله‌ی
دیدگاه‌های شهروندان کارولینای جنوبی» با رهبری سوسانا پریست از دانشگاه جورج میسون
و با همکاری توماس لن، تدگرین‌هال و لینسی جو هاند از دانشگاه نوادا لاس‌وگاس، و
ویکتوریا کرامر از دانشگاه کارولینای جنوبی انجام شده است.

این تحقیق با حمایت مالی بنیاد ملی علوم آمریکا انجام شده و مقاله آن در شماره
نوامبر مجله «Risk Analysis»، توسط انجمن Risk Analysis منتشر شده است.

در چارچوب این تحقیق، محققان مربوطه، طی یک دوره ۳۲ ماهه، با جذب و بررسی پانلی
متشکل از ۷۶ نفر بزرگسال، شامل رهبران دینی جامعه، ذینفعان محیط زیست، اعضای
گروه‌های مختلف جامعه مسیحیان و سایر شهروندان، دیدگاه‌های مختلف آنها را بررسی
کرده‌اند. علاوه بر این، برای تکمیل نظرسنجی‌های مختلف در طی زمان، شرکت‌کنندگان در
مصاحبه‌های ساختارمند و با سوالات باز مربوط به فناوری‌نانو، شرکت نمودند. براساس
مقاله فوق، طبق روند پاسخ‌ها در طی زمان، « از آغاز تا پایان دوره مطالعه، تغییرات
بسیار کمی در دیدگاه‌‌ها ایجاد شده بود».

حدود ۳۷ درصد پاسخ‌گویان، اظهار کرده بودند که ریسک‌های اصلی، ناشی از پیامدهای
غیرقابل انتظار و اثرات جانبی مضر است. ۱۳ درصد نیز ریسک اصلی را به کاربردهای
نظامی آن نسبت داده بودند. ۹ درصد نیز بر این عقیده بودند که ریسک‌های اصلی در
حوزه‌های محیط زیست و پزشکی است.

متن کامل این مقاله به طور رایگان از طریق نشانی قابل دریافت است.