پیش‌بینی بازار نانوفلزات در حوزه‌های الکترونیک و انرژی

شرکت NanoMarkets گزارش جدیدی با عنوان «نانوفلزات در بازارهای الکترونیک و انرژی- ۲۰۱۲ و بعد از آن» منتشرکرده است.

شرکت NanoMarkets گزارش جدیدی با عنوان «نانوفلزات در بازارهای الکترونیک و انرژی-
۲۰۱۲ و بعد از آن» منتشر کرده است.

نانوفلزات (Nanometals)، یکی از بخش‌های در حال رشد در زمینه کسب و کارهای نانومواد
بوده که دارای کاربردهای گسترده‌ای در بازارهای انرژی و الکترونیک هستند. با توجه
به اهمیت فعلی فلزات در این بخش‌ها، نانوذرات فلزی و نانوساختارها (نانوسیم‌ها،
نانومیله‌ها و …) در زمینه کاربردهای الکترونیک موجود، پتانسیل درآمدزایی سریعی
دارند. علاوه بر این، نانوفلزات در حوزه‌های نوظهور الکترونیک نظیر الکترونیک چاپی
دربرگیرنده پتانسیل گسترده‌ای بوده و در آینده‌ای نه چندان دور، فرصت‌های درآمدزایی
برای کسب و کارهای جدید ایجاد می‌کنند.

بر اساس پیش‌بینی شرکت NanoMarkets، کاربردهای نانوفلزات در بخش انرژی در حال رشد
بوده و از کاربرد در صفحات خورشیدی گرفته تا افزودنی‌های سوختی استفاده می‌شوند.

در قالب گزارش جدید، پتانسیل تجاری نانوفلزات در تمام بازارهای اصلی به صورت کمی
نشان داده شده و درآمدهای حاصل از این فلزات جالب برای یک دوره ۸ ساله، پیش‌بینی
شده است. پیش‌بینی‌های شرکت فوق نه تنها طبقه‌ی کامل نانوفلزات را پوشش می‌دهد بلکه
حوزه‌های مرتبطی نظیر نانوفلزات اکسید و سایر ترکیبات را نیز در برمی‌گیرد.

همچنین در چارچوب گزارش جدید، فرصت‌های محصولات واسطه‌ای (intermediate products)
مانند جوهرها و … بررسی، و اثرات بازار آخرین روندهای ساخت نانوفلزات ارائه شده
است.

گزارش جدید علاوه بر تجزیه و تحلیل محصول/ بازار، راهبردهای کلیدی بازار را نیز
ارزیابی کرده و عرضه‌کنندگان عمده این حوزه، شامل شرکت‌های شیمیایی بزرگ و شرکت‌های
نوپا را پوشش داده است.