گزارش جدید OECD در زمینه ارزیابی چرخه حیات نانومواد

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی سندی را منتشر کرده است که در قالب آن اطلاعات مربوط به فعالیت‌های کشورهای مختلف در زمینه ارزیابی چرخه حیات فناوری‌نانو ارائه شده است.

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) سندی را منتشر کرده است که در قالب آن،
اطلاعات مربوط به فعالیت‌های کشورهای مختلف در زمینه ارزیابی چرخه حیات فناوری‌نانو
ارائه شده است. انتظار می‌رود که سند جدید به عنوان یک «سند پویا» (living
document)، با استفاده از اطلاعات جدید به طور دائم به روز شود.

این مجموعه در برگیرنده اطلاعاتی از کشورهای اتریش، فنلاند، آلمان، کره جنوبی،
انگلیس، ایالات متحده آمریکا، کمیسیون اروپا، لهستان و کمیته مشورتی صنعت و
تجارت(BIAC) OECD است.

برنامه OECD در زمینه ایمنی نانومواد تولیدی، برای بررسی اثربخش و کارای چالش‌های
ایمنی نانومواد، جهت کمک به کشورهای عضو آن، در سال ۲۰۰۶ میلادی آغاز شده است. در
حال حاضر سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، در زمینه توسعه روش‌هایی برای ارزیابی
و آزمایش ایمن محصولات شیمیایی، تجربه ارزشمندی در اختیار دارد.

در برنامه ایمنی نانومواد تولیدی، بیش از ۱۰۰ متخصص از دولت‌ها و ذینفعان کشورهای
عضو OECD و کشورهای دیگری نظیر چین، فدراسیون روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی،
تایلند و ناظران و متخصصانی از سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، سازمان
بهداشت جهانی (WHO)، سازمان استاندارد جهانی BIAC ، (ISO)، موسسه آموزش و تحقیقات
سازمان ملل متحد (UNITAR)، سازمان‌های مردم ‌نهاد فعال در زمینه محیط زیست و …
مشارکت دارند.

این برنامه کاری برای توسعه روش‌ها و راهبردهای مناسب‌تر جهت کمک به تضمین سلامت
بشر و ایمنی محیط زیست، از طریق پروژه‌های ویژه ذیل‌ اجرا می‌شود:

• فهرست موجودی OECD در زمینه نانومواد تولیدی برای اطلاع‌رسانی و تجزیه و تحلیل
فعالیت‌های تحقیقاتی ایمنی، سلامت و محیط زیست؛

• آزمایش ایمن مجموعه‌ای از نانومواد تولیدی؛

• همکاری در زمینه طرح‌های داوطلبانه و برنامه‌های قانون‌گذاری؛

• همکاری در زمینه ارزیابی ریسک؛ و …

هر پروژه توسط یک گروه راهبری که در برگیرنده اعضای کارگروه نانومواد تولیدی (WPMN) OECD
است، مدیریت می‌شود.

سند جدید با مسوولیت کمیته شیمیایی OECD منتشر شده است. این سند با فراهم کردن بستر
مناسب برای استفاده از تجارب کارشناسان، توجه به ایمنی و شناسایی فرصت‌های همکاری و
هماهنگی بیشتر، اجرای برنامه‌ی OECD در زمینه ایمنی نانومواد تولیدی را تسهیل می‌کند.

متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق
نشانی
قابل دریافت است.